Anasayfa / DOPİNG

DOPİNG

Herhangi bir sporcuya herhangi bir zamanda doping kontrolü yapılabilir mi ?

Yapılabilir. TFF özellikle sezon öncesi ve arası hazırlık dönemlerinde takımlarımıza kontroller yapmaktadır. Ayrıca FIFA belirlediği takım ve oyuncalara müsabaka dışı kontroller yapmaktadır.

Aynı sporcu birden fazla kontrole tabi tutulur mu ?

Sporcu seçimi kura ile yapıldığından, bir sporcunun bir lig veya turnuva boyunca ard arda ya da birden fazla kez kontrole alınması mümkündür. Buna karşılık, sezon boyunca ya da birbirini takip eden sezonlarda doping kontrolüne tabi tutulmayan sporcuların olması da mümkündür.

Kişiler ve kurumlar doping kontrolü yapılmasını isteyebilir mi ? “Sipariş ile doping kontrolü” mümkün müdür ?

Kesinlikle mümkün değildir. Doping kontrolü yapılacakları kimlerin belirleyebileceği 19 ve 20. Soruda belirtilmiştir.

Doping Kontrolü işlemlerini kimler yapar ?

Kontrol İşlemleri Dopingle Mücadele Kurulu tarafından belirlenen Doping Kontrol Görevlileri (DKG) tarafından yapılır.Bu görevliler Dopingle Mücadele Kurulu tarafından eğitilmiş ya da daha önce bu görevleri yapmakta olan kişiler arasından hekimler ağırlıklı olmak üzere seçilen kişilerdir.Her kontrol sırasında rutin olarak iki DKG görev alır,en az bir tanesinin hekim olmasına özen gösterilir

Doping kontrolü olduğunu Futbolcular ne zaman öğrenir ?

Doping Kontrol Görevlileri stada gelerek kendilerini takım(a)lara tanıttıkları ve kontrol olduğunu bilgisini verdikleri andan itibaren sporcuların doping kontrolünden haberdar oldukları varsayılır.Hangi sporcuların kontrole gireceği ise maçın 75. dakikasında belli olur.

Kura işlemleri nasıl yapılır?

Kura işlemleri devre arasında doping kontrol odasında yapılır.Mucbir durumlarda Doping Kontrol Görevlilerinin başka bir yer belirleme hakkı vardır ve bu yer takımlara bildirilir.Kura işlemleri sırasında Takım temsilcileri ve TFF temsilcileri hazır bulunur.Kurayı takımlardan hazır bulunanlar,gelmemeleri halinde Doping Kontrol Görevlileri çeker.BU kişilerce kura torbalarından hangi oyuncuların çıktığı belli olmayacak biçimde çekilen kura materyali (jeton,kapalı kutu vb.) zarfa konur,zarf kapatılır,takım temsilcileri tarafından paraf edilerek Doping Kontrol Görevlileri tarafından muhafaza edilir.Kapalı zarflar maçın normal süresinin 75. Dakikasında takım temsilcilerinin huzurunda açılır ve bu sırada belli olan oyunculara tebligat takım sorumluları aracılığıyla yapılır.Takım temsilcilerinin zarfları açılması sırasında hazır bulunmamaları halinde Doping Kontrol Görevlileri işlemi tamamlayarak takımlara tebligatı yaparlar.

Kurada çıkan sporcu ne zaman belli olur ?

Devre arasında kura çekilerek isim ve numaraları gizli kalacak biçimde kapatılarak korunan zarflar maçın 75. Dakikasında açılır.Doping Kontrol Görevlileri ve takım yetkilileri kimlerin test edileceğini bu sırada öğrenirler.

Kurada çıkan sporcuya müdahale etme/değiştirme şansı var mıdır?

Kura sonrası kapatılarak takım temsilcisi tarafından ağız kısımları imzalanan zarflar yine takım temsilcisinin kendi tarafından ya da gözü önünde açılır.Zarflara müdahale hiçbir koşulda mümkün değildir.

 

 

Futbolcuların doping kontrolü için kura ile belirlenmiş/seçilmiş olduklarını ne zaman öğrenirler?

Devre arasında çekilen kura materyalinin Sporcuların isimleri gizli kalacak biçimde kapatılarak içine konduğu kapalı imzalı zarflar maçın 75. Dakikasında açılır.Sporcunun adının ve forma numarasının yazılı olduğu “Doping Kontrol Bildirim Formu”nu imzalayan takım yetkilisi,kontrol için belirlenen sporculara müsabaka bitmeden veya en geç biter bitmez bilgisi verir.

Kurada çıkan sporcunun yerine başkasından kontrol örneği alınabilir mi?

Kesinlikle alınamaz.Bu,dopingle mücadele kural ihlali/suçu oluşturur ve en ağır biçimde cezalandırılır.

Kurada çıkan sporcu acil sakatlık nedeni ile hastaneye gitmek zorunda kalırsa ne olur?

Bu konuda doping kontrol görevlileri tam yetkiye sahiptir.Doping kontrol görevlileri sporcunun hayatını tehdit eden bir durum yoksa numune alıp ondan sonra gitmesine, aksi durumda ise numune alımının iptaline veya gidilen hastanede ilk uygun fırsatta numune alım işleminin tamamlanması ve benzeri kararları almaya yetkilidir.Çünkü kendisi hekimdir.

Kontrole seçilen sporcuların neden sürekli gözlem altında tutulur ve numune verirken izlenir?

Geçmiş deneyimlerden doping yapan sporcuların çeşitli hile yollarına başvurdukları tespit edildiğinden kurallar Sporcunun ismen belirlendikten itibaren işlem tamamlanana kadar sürekli gözlem altında tutulmasını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.Buna,sporcuların numune verirken izlenmesi de dahil olup FIFA ve WADA kurallarına göre verilen örneğin nereden geldiği görevlilerce net olarak görülmelidir.

Sporcular maçtan sonra neden doğrudan doping kontrol odasına gelirler?

Doping ile mücadele kuralları yıllar içinde gelişerek olgunlaşmış kurallardır. Geçmiş deneyimlerden doping yapan sporcuların müsabakadan sonra kendilerine tanınan zaman içinde çeşitli hile yollarına başvurdukları tespit edildiğinden 2009 yılından itibaren değiştirilen uluslar arası kurallar sporcuların müsabaka bitiminde soyunma odasına gitmeksizin doğrudan kontrol odasına gelmelerini gerekmektedir.

Doping kontrolü sırasında kimler hazır bulunur?

Doping kontrol odasında her iki takımdan kura ile belirlenen sporcular (rutin uygulamada her takımdan 2’şer sporcu,sporcu sayısı değiştirilebilir),takım yetkilileri ve doping kontrol görevlileri hazır bulunur.

Numune alım işlemi ne kadar sürer?

Numune alım işlemi,sporcu idrar örneği verene kadar (TFF kuralları uyarınca en az 100 ml olacak şekilde)devam eder.Normal şartlar altında,sporcu doping kontrol odasına geldikten sonra örnek verme ve şişeleme işlemi yaklaşık 1-1,5 saat içinde tamamlanır.

Doping kontrolünde numuneler nasıl alınır?

Sporcu,doping kontrol odasında kontrole alınan sporcu sayısından fazla adette hazır bulundurulan ve vakumlu poşet içinde yer alan idrar toplama kaplarından dilediğini seçerek açar ve idrar örneğini bu kaba verir. Sonraki aşamada,yine sporcu sayısından fazla adette hazır bulunan, WADA standartlarına uygun,içinde “A” ve “B”şişelerinin bulunduğu kapalı kitlerden birini seçer.Kitler daha önce kullanılmadığını belirten yapışkan bant ile çevrilidir.Kiti açan Sporcu içinde bulunan “A” ve ”B” şişelerini çıkararak bu şişeleri de kendisi açar.Bu işlemin ardından,Sporcu şişeleri doldurma ve kilitleme aşamalarını şahsen gerçekleştirir.Tüm bu işlemelr sırasında doping kontrol görevlisi gözlemci ve yol gösterici pozisyonundadır

Doping kontrol odasında bira,alkollü içecek bulunur mu?

Hayır bulundurulamaz.Eskiden mümkün olan alkollü içecek kullanılması,WADA tarafında,alkol tüketiminin müsabaka sırasında yüksek sıvı kaybeden sporcuların sağlığı açısından olumsuz etkileri sebebiyle kaldırılmıştır.

Doping kontrolünde kullanılan ekipmanın özellikleri nelerdir?

Doping kontrolü sırasında kullanılan tüm ekipmanın özellikleri WADA tarafından tarif edilmiştir.Kontrol sırasında kullanılan ekipman başlıca toplama kabı ve örnek kitinden oluşur.İşlemlerin kayıt altına alındığı formların sahip olması gereken özellikler de WADA tarafından tavsiye niteliğinde belirlenmiştir.Diğer kura materyali,kalem vb.nin örnek bütünlüğü ile ilişkisi olmadığından bu malzemelerin özelliklerini yetkili otoriteler kendileri belirleyebilmektedir.Kontroller sırasında kullanılan örnek toplama kapları kapalı poşet içinde ilk kullanıcısı örneği veren sporcu olacak şekilde tasarlanmıştır.Örneklerin laboratuara gönderileceği kit kutuları da benzer şekilde daha önce açılmadığını gösteren yapışkan bant ile çevrilidir.Zorunlu olmamakla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu kit içinde yer alan “A” ve “B” şişelerinin de açılmadıklarını ve el değmediğini gösteren,açıldıktan sonra tekrar kapatılması mümkün olmayan plastik ile kaplanmış bir model kullanmaktadır.”A” ve “B” şişelerinin kapakları bir kez kapatıldığından açılmayacak şekilde (kilitli) tasarlanmıştır.İdrar örnekleri şişelerin içine konduktan sonra zarar vermeksizin açılmayacak olan kapaklarla kapanır.Bu; örneklerin analizine sporcudan başkasının eli değmeden başlanmasına teminatıdır.

 

 

 

 

 

 “A” numunesi nedir? “B” numunesi nedir ?

“A” ve “B” numuneleri doping kontrolü sırasında alınan öreğin bölündüğü 2 şişenin içeriklerine verilen addır.Doping kontrolü sırasında sporcuların verdiği idrar ( veya diğer materyal) iki ayrı şişeye bölünerek saklanır.Bunun amacı kontrol sırasında alınmış idrarın sporcunun itirazı halinde 2. Kez analiz edilmesini sağlamak üzere el değmeden kapalı olarak saklanmasına sağlamaktır.Örneklerin analizi sırasında önce “A” şişesinin içeriği test edilir. “A” numunesinin analizi sonucunda “Karşıt (Aykırı) Analitik Bulgu (ing:Advers Analytical Finding)” rapor edildiğinde Sporcunun sonuca itiraz hakkı vardır.Bu itiraz yapıldığında analizin tekrarı “B” numunesi ile yapılır.Bir diğer ifade ile; söz konusu olan iki ayrı kontrol seansında alınmış iki ayrı idrar değil, aynı kontrol sırasında alınmış idrarın iki ayrı şişede saklanmasıdır.Sporcu doping kontrolü sırasında minimum 100 ml. idrar vermek zorundadır. İdrar alım kabına verdiği bu idrarı kendisi “A” ve “B” şişelerine bölüştürür. “A” şişesi analiz aşamasında ilk açılacak ve daha geniş bir analize tabi tutulacak numune olduğundan, en az 100 ml.’lik idrarın en 60 ml.’si “A” şişesine, kalanı en az 30 ml. olacak biçimde “B” şişesine konulmaktadır. (Toplamın 100 olmaması verilen değerlerin “en az” hacimleri olması nedeniyledir.) “B” numunesinde yapılan analiz “A” numunesinde bulunan madde veya maddelerin teyidi içindir. Bu nedenle daha az miktar yeterlidir. Şişelere idrar doldurma işlemi sporcu tarafından gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Doping kontrolü sırasında örnekler karışabilir mi?

Hayır, karışması mümkün değildir. Sporcu verdiği idrar örneğini sürekli gözlem altında tutar, kapalı kitlerden birini seçerek bekletmeden doldurma işlemi yapar. Doldurma işlemi sırasında kit kutusunun üzerinde, “A” ve “B” şişelerinin her birinin üzerinde ve Doping Kontrol Formunda yazılı olan “kit numarası” sporcuya tek tek kontrol ettirilir. İşlem sonlandırılmadan önce resmi doping kontrol formu futbolcuya tekrar kontrol ettirilerek isim, takım, tarih, forma numarası, doğum tarihi, vb. bilgilerin doğruluğu teyit ettirilerek form futbolcuya imzalatılır. Amaç, sporcunun idrarını doldurduğu, laboratuara gönderilecek şişenin kendisine ait olduğu konusunda emin olmasını sağlamaktır.

Analiz

Doping kontrolünde alınan numuneler (idrar, kan, vb.) nerede analiz edilir?

Alınan numuneler kurallar gereğince WADA tarafından akredite edilmiş bir laboratuarda analiz edilmelidi. Almanya’da bulunan Köln Doping Kontrol Merkezi ile çalışmaktadır. Numuneler uzun bir süre rutin olarak ülkemizde kurulu olmasından kaynaklanan tüm gerekçelerle Türkiye Doping Kontrol Merkezine gönderilmiştir. Bu “sık sorulan sorular ve cevapları” ‘nın yayım tarihinde tüm laboratuarlarla ilişkiler devam etmekte olup rutin analizler Köln Laboratuarında yapıtılmaktadır

 

 

 

 

 

 

WADA Akredite (izinli, tanınan) Laboratuar ne demektir? Nasıl akredite olunur?

Akreditasyon şartları ve işlemin aşamaları WADA Uluslararası Laboratuar Standartları belgesinde belirtilmiştir. WADA kendisine başvurarak akreditasyon isteyen laboratuarın kalite sistemi ve analiz işlemleri olarak özetlenebilecek iki temel işlevleri öncelikli olmak üzere laboratuarları tüm yönleri ile sınar ve denetler. Bu şartları sağlayan laboratuarlara resmi olarak analiz yapma yetkisi verir ve bu laboratuarların sonuçlarını geçerli sayar. Dünyada bu “sık sorulan sorular ve cevapları” ‘nın yayım tarihinde akreditasyon verilmiş 35 Laboratuar bulunmaktadır.

Laboratuarların akredite olması neden gereklidir?

Yasaklı maddelerin, madde veya yöntemlerin kullanıldıklarını gösteren metabolit, işaretçi vb.’lerin alınan örneklerin içinde (idrar, kan, tükürük, vd. vücuda ait örnekler) analizi özel eğitim, analizde uzmanlaşma ve gelişmiş cihazlar gerektirir. Bu özellikler ortalama, hatta gelişmiş pek çok laboratuar tarafından sağlanamaz.Ayrıca, başta maruz kalan sporcular olmak üzere doping kural ihlallerine bağlı oluşan cezaların yaptırımları çok ciddi manevi ve maddi zararlara yol açarlar. Bu nedenle; disiplin işlemleri için en somut delil olarak kabul edilen analiz sonuçlarının güvenirliliği büyük önem taşır. WADA örneklerin test edileceği laboratuarların analizleri hiçbir hataya veya istismara yer vermeyecek biçimde, belirlenmiş şartları yerine getirerek gerçekleştirdiklerinden emin olmak üzere bir akreditasyon sistemi oluşturmuştur. Doping kontrol numunelerinin analizleri diğer herhangi bir laboratuara nazaran hata yapma olasılıklarının olmadığı varsayılan, sonuçları objektif delil kabul edilen akredite laboratuarlarda yapılır.

 

 

 

WADA Akredite Laboratuarlar arasında fark var mıdır?

Hayır, laboratuarlar arasında idari ve hukuki anlamda fark yoktur. Teçhizat açısından fark olması mümkün olmakla birlikte asıl olan WADA akreditasyonudur. Laboratuarların akredite edilmesinin amacı, tüm laboratuarların standardı sağlamak ve güvenilirliği temin etmektir. Bazı öznel analizleri yap(a)mayan akredite laboratuarlar mevcut olmakla birlikte bu analizler rutin uygulamalar için mutlak gerekli analizler olmadığından akreditasyon şartları arasında değerlendirilmemektedir.

Laboratuar analiz ettiği numunenin hangi sporcuya ait olduğunu bilir mi?

Hayır bilmez. Numunelerle birlikte laboratuara gönderilen formlarda Sporcunun cinsiyeti, analiz tarihi, örnek miktarı vb. analiz için gerekli bazı teknik bilgiler dışında bilgi bulunmaz. Laboratuar sadece analiz raporunu göndermek için gerekli olan numune numarası ve numunenin hangi kurum tarafından gönderildiği bilgisine sahiptir.

Laboratuar sonuçları kime, nasıl gönderir?

Laboratuar sonuçları TFF tarafından laboratuara bildirilen güvenli faks numarasına faks mesajı olarak ve ardından kapalı zarf içinde posta/kargo ile TFF Dopingle Mücadele Kurulu Sekreterliğine gönderir.

 

 

 

 

 

Laboratuar kendisine göre her numuneye bakar mı? Özel kişi veya kurumlar analiz yaptırabilir mi?

WADA akredite laboratuarların çalışma prensipleri WADA Standartları ile belirlenmiştir. Laboratuarlar bilimsel veya ticari olarak doping kontrolü dışında amaçlarla da kimyasal analiz yapabilirler. Ancak, doping kontrolü veya dopingle mücadele kapsamındaki analiz numuneleri yalnızca bu amaçla faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve organizasyonlardan (örn: TFF) kabul ederler.

Laboratuara gönderilen numunelerde aranan şartlar nelerdir?

Numunelerin WADA uluslar arası standartlarına uygun biçimde alınmış ve laboratuara bozulmada ulaştırılmış olması şarttır. WADA akredite laboratuarlar bu şartları yerine getirmeyen numuneleri (örn: Kapağı kırık şişelerde ulaşan idrar örnekleri) analiz etmeyebilir. Kendilerine sağlam olarak ulaşmayan numuneleri kontrolü yaptıran otoriteye (TFF) rapor eder, yapılması istenen işlemi sorarlar. Örnekler üzerinde karar verme yetkisi kontrolü yaptıran otoriteye aittir(TFF).

 “A” numunesi ve “B” numunesi aynı laboratuarda mı analiz edilir?

WAD, FIFA kuralları ve onlara göre düzenlenmiş TFF kurallarına göre her iki numune de aynı laboratuarda bakılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 “A” numunesi ve “B” numunesinin aynı laboratuarda analiz edilmesi doğru mudur? Ayrı ayrı laboratuarlarda bakılsa ne olur?

Her iki numunenin analizinin aynı laboratuarda yapılması WADA uluslar arası standartları gereğidir. Bu uygulama da diğer pek çok kural gibi yıllar içinde edinilen tecrübelere dayanmaktadır. Uygulamaya esas teşkil eden sebeplerden biri, geçmiş yıllarda bazı “B” örneklerinin laboratuara sağlam varamamış olmasıdır. Öte yandan “B” örnekleri aynı laboratuarda ancak farklı uzmanlar tarafından analiz edilir. Bu şekilde kişisel hatalardan kaynaklanması olası yanlış sonuçların önlemi alınmış olur. Halen bu konu özellikle “B” numunesinin analizinin istenmesindeki temel mantık olan “maddenin kullanılmadığı, analiz sonucunun yanlış olduğu, vb.“ savlar açısından tartışmalı olmakla beraber kurallar nettir. “B” numunesinin WADA kurallarına göre “A” numunesi analizinin yapıldığı laboratuar analizi zordur.

 “B” numunesi ne zaman analiz edilir?

“A” numunesinde “Aleyhte Analitik Bulgu” tespit edilmesi halinde, eğer sporcu talep ederse “B” numunesinin analizi yapılır. TFF Dopingle Mücadele Talimatı sporculara “A” numunesinde aleyhte analitik bulgu tespit edildiğine dair bildirim yapıldıktan sonra 48 saat içinde talepte bulunma yetkisi vermektedir. Sporcu “B” analizini istediğini bildirdiği takdirde analiz Sporcu ve Laboratuar açısından uygun en yakın zamanda yapılmaktadır. Asıl olan Laboratuarın belirleyeceği zamandır.

 

 

 

 

Yasaklı Maddelerin İzinli Kullanımı

 “Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası” nedir (TAKİ)

Sağlık sorunu olan sporcuların da diğer spor yapmayan kişiler gibi tedavi olmaları en doğal insan haklarındandır. Başka ilaç ve yöntemler ile tedavisi olmayan sağlık sorunları için sporculara istisna olarak yasaklı madde veya yöntemlerin kullanılması için verilen izine bu ad verilir. Sporcuların bir yandan tedavileri sürerken yarışma hakları vardır.

 “Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası” için ne zaman başvurulmalıdır?

Acil durumlar için veya aniden ortaya çıkan durumlarda her zaman başvurulabilir. Ancak WADA Uluslar arası Standartları uyarınca normal şartlarda en yakın müsabakada en az 21 gün önce eksiksiz olarak başvurulmalıdır.

 “Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası” izni nasıl alınır?

Tedavisi gereken bir sporcu bu durumunu net ve tüm detayları ile Dopingle Mücadele Kurulu’na bildirir. Kurul tarafından oluşturulan bir uzman kurul (TAKİK: Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu) başvuruyu inceleyerek karar verir. Eksik başvurular tamamlanmak üzere geri gönderilir. Tam dosya üzerinden yapılan incelemelerin tamamlanma süresi 30 gündür. TFF Dopingle Mücadele Kurulu bu sürenin asgari olması ve futbolcuların en kısa zamanda net bir yanıt almaları için azami çabayı göstermektedir.

 

 

 “Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası” alma /verme şartları nelerdir?

Başvurulan sağlık sorunun başka bir alternatif tedavisinin bulunmaması, bu tedai ile performansın fizyolojik sınırlar üzerine çıkmayacak olması başlıca kriterlerdir.

Sonuç Yönetimi

Pozitif test, “Aleyhte Analitik Bulgu” ne demektir?

Laboratuarın numunelerin analizi sonucunda yasaklılar listesinde yer alan bir madde veya maddenin metobolitini*, işaretçisini** vb. bulduklarını rapor etme durumudur.

*Metabolit: Bir maddenin vücutta metabolizma işlemlerinden geçtikten sonra oluşan yan-veya son ürünlerine verilen addır.

**İşaretçi: Bir maddenin vücuda alındığını gösteren, başka bir durumda vücutta rastlanması mümkün olmayan madde, ürün vb. verilen addır.

Bir numunede “Aleyhte Analitik Bulgu” rapor edildiğinde ne yapılır.

Öncelikle, sonuçlar laboratuardan güvenli faks, e-posta ve kapalı zarf içerisinde Dopingle Mücadele Kurulu Sekreterliği’ne ulaşmaktadır. Sonuçlar yalnızca numune numarası ile “Aleyhte Analitik Bulgu” halinde rapor edilen kit numarası ile doping kontrolü yapılan sporculara ait Doping Kontrol Formları karşılaştırılarak Sporcu ismen tespit edilir. Daha sonra bu sporcuya ait “Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ)” izni olup olmadığı, rapordaki bilgiler uyarınca Uluslar arası Standartlardan herhangi bir sapmanın olup olmadığı kontrol edilir. Bu kontroller sonucunda durum TFF Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirilir. Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği nezdinde gerekli işlemleri başlatır.

Doping numunesinde “Karşıt/Aleyhte Analitik Bulgu” tespit edilen sporcu hakkını nasıl savunabilir?

Sporcunun “A” numunesinin “Aleyhte Analitik Bulgu” verdiği kendisine bildirildiğinde sonucu kabul etme yada itiraz etme hakkı olduğu da bildirilir. Sporcunun her iki durumda da adil bir disiplin yargılaması sürecinde savunma yapma hakkı vardır. Sporcu analiz sonucunda itiraz ederek “B” numunesinin test edilmesini talep edebilir. Bu test sırasında kendisi ya da temsilci atadığı biri hazır bulunabilir. Bu durumda disiplin yargılaması “B” numunesinin analizi tamamladıktan sonraya kalır. Sporcuyu, disiplin oturumu sırasında bir avukat veya bir başka kişi tarafından temsil edilmek, delil sunmak, şahit göstermek vb. tüm diğer hukuki yargılama süreçlerindekine benzer haklara sahiptir. Sporcuya savunmasını yapması için yeterli süre tanındıktan sonra yapılan yargılama sonucunda karar netleşir. Bu işlevlerin TFF Dopingle Mücadele Kurulu ile hiçbir ilgisi yoktur.

  “Dopingle Mücadele Kural İhlali” ne demektir?

“Dopingle Mücadele Kural İhlali” veya “Doping Suçu” WADA Kod’unda dopingi tarif eden 8 maddeden bir veya bir kaçının ihlal edilmesidir. Bu 8 madde TFF Dopingle Mücadele Talimatının 5. Maddesinde aynen yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

Disiplin oturumu sonucunda “Dopingle Mücadele Kural İhlali” gerçekleştiğine karar verilirse cezanın ne olacağı önceden belli midir?

Evet. Bu konu, spor ruhu ve adalet açısından son derece önemli olduğundan WADA Kod’unda karar süreci ve sonuçlar ayrıntıları ile tarif edilmiştir. Tüm dünya üzerinde Sporcu lehine veya aleyhine benzer durumlarda branş, ülke vb. farkların etkisi olmaksızın benzer disiplin sonuçlarının oluşması WADA Kod’unda “Sonuç Yönetimi”, “Adil Yargılanma Hakkı”, “Sonuçların Otomatik İptali” vb. pek ana- ve bunların alt maddeleri açıklayıcı notlarla birlikte gayet detaylı ve net biçimde yer almıştır. Disiplin Kurulu Ayrıca kararların son temyiz mercii olan Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi CAS (Court of Arbitration for Sport) kararları da disiplin kurulları için içtihat oluşturmaktadır.

 “Analiz belgeleme paketi” nedir?

“Analiz belgeleme paketi” istendiğinde analizi yapan laboratuar tarafından yasal yetki sahiplerine (sporcu ve yetkili otorite) verilmek üzere hazırlanan, bir numunenin analizine dair laboratuara ulaşma anından raporlamaya kadar yapılan tüm işlemlerin kayıtlarının sıralı olarak belgelendiği dosyaya verilen addır.

 

 

 

 

 

 

Diğer Konular

Doping ile Mücadele Kurulunun görevleri nelerdir?

Kurulun görevleri; Futbolda dopingle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda genel prensipleri tespit etmek, gerekli gördüğü her türlü tedbiri almak ve karar vermek; Dopingle mücadele ile ilgili kanun, milletler arası anlaşma, tüzük, yönerge, genelge ve emirlerin uygulanmasını incelemek ve gerekli gördüğünde mevzuat ve uygulama hakkında Yönerge değişiklikleri hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak: Dopingin önlenmesi ile kontrolüne ilişkin bilgi ve eğitim sağlanması konusunda toplantı, seminer, panel gibi etkinlikler düzenlemek, kitap, broşür, afiş gibi yazılı ve video, CD, DVD, televizyon programı gibi görsel yayınlar yapmak; Basketbolda karşılaşma sırasında ve karşılaşma dışı dönemde doping kontrolü için örnek alım esaslarını ve yöntemlerini belirlemek; Doping Kontrol Görevlilerini belirlemek; karşılaşma sırasında ve karşılaşma dışı dönemde örnek alma takvimini yapmak Doping Kontrol Görevlerini bilgilendirmek; Türkiye’de Türk Federasyonu tarafından uluslar arası futbol müsabakalarında lokal organizasyonun komitesinin isteği üzerine uluslar arası standartlara uygun doping  kontrolleri yapılmasını temin etmek; doping kontrollerinin geçerli mevzuatta uygun şekilde yapılmasını sağlamak, gerektiğinde Doping Kontrolü sırasında uygulamalar ve denetlemeler yapmak; Laboratuarda gelen doping analiz sonuç raporları inceleyerek “aykırı analitik bulgu” olup olmadığını karar vermek ve sonuçların hangi Sporculara ait olduğunu tespit etmek ve sonucu ilgililere bildirmek; gereğinde doping kontrol laboratuarlarına gönderilen örneklerin analiz seyirlerini Dünya Anti Doping Ajansının (WADA) teknik Yönergeleri uyarınca incelemek; “A” örneğinde yasaklı madde bulunan sporcuların “B” örneği analizini doping kontrol laboratuarında izlemektir.

Burada bulamadığımız soruların cevaplarını nerede bulabiliriz?

“Futbolla Dopingle Mücadele Talimatı” başta olmak üzere konu ile ilgili FIFA ve WADA belgeleri, TFF internet sitesi, konu ile ilgili çeşitli akademik kitaplar başlıca güvenilir kaynaklardır.