Anasayfa / ARTROSKOPİ

ARTROSKOPİ

ARTROSKOPİ

 

Artroskopi kelimesi iki Yunanca kelime, "arthro" (eklem) ve "skopein" (bakmak) ile gelir. Terim kelimenin tam anlamıyla "eklem içine bakmak" anlamına gelir.

Artroskopik muayenede, ortopedist  hastanın cildinde küçük bir kesi yapar ve daha sonra eklemin içindeki yapıları büyütmek ve aydınlatmak için küçük bir lens ve aydınlatma sistemi içeren kalem boyutlu aletler ekler. Işık, fiber optikler aracılığıyla eklemin içine yerleştirilen artroskopun ucuna iletilir.

Artroskopa  minyatür bir televizyon kamerasına takılmasıyla eklem içerisindeki görüntüler büyük bir ekrana yansıtılarak daha büyük ve daha net olarak görüntülenir.. Bu, kıkırdağın, bağların  ve eklem içi yapıların daha ayrıntılı ve net olarak görülmesinin yanı sıra gerekli olan cerrahi girişimlerin yapılmasına da olanak sağlar.Artroskopi neden gereklidir?

Eklem yaralanmaları ve hastalıkların teşhisi, kapsamlı bir tıbbi öykü, fizik muayene ve genellikle X-ışınları ile başlar. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (CT) gibi ek testler de gerekebilir.

 

Artroskopi  sayesinde, "açık" cerrahi veya X-ışını çalışmalarından daha doğru ve kesin teşhisler konabilir.

Hastalık ve yaralanmalar kemiklere, kıkırdaklara, bağlara, kaslara ve tendonlara zarar verebilir. Eklemlerin artroskopik incelemeleri sırasında bulunan en sık görülen durumlardan bazıları şunlardır:

Synovit

 

sinovit, eklem içerisindeki sıvıyı salgılayan synovia hücrelerinin enflamatuar durumudur.

Akut veya kronik yaralanma

·       Omuz: Rotator manşet tendon yırtığı, sıkışma sendromu ve tekrarlayan çıkıklar

·       Diz: Menisküs (kıkırdak)yırtıkları, kondromalazi (kıkırdağın  aşınması veya yaralanması) ve ön-arka  çapraz bağ yırtığı

·       Bilek: Karpal tünel sendromu

·       kemik ve / veya kıkırdak loose body : örneğin, diz, omuz, dirsek, ayak bileği veya bilek

 

Artrit ile ilişkili bazı problemler de tedavi edilebilir. Birkaç prosedür artroskopik ve standart cerrahiyi birleştirebilir.

·       Rotator manşet ameliyatı

·       Diz veya omuzdan yırtılmış kıkırdak onarımı veya rezeksiyonu

·       Dizde ön çapraz bağın rekonstrüksiyonu

·       Diz, omuz, dirsek, bilek, ayak bileği içindeki enflamatuar sinoviyumun  çıkarılması

·       Karpal tünelin serbestleştirilmesi

·       Yırtık bağların onarımı

·       Diz, omuz, dirsek, ayak bileği, bilekte loose body (eklem faresi) veya kıkırdak çıkarılması.

Hemen hemen tüm eklemlerin içi bir artroskopla görülebilmesine rağmen, 6 eklemde  en sık bu yöntem kullanılır. Bu eklemler  diz, omuz, dirsek, ayak bileği, kalça ve el bilek eklemleridir.Son zamanlarda tek seviyeli bel fıtığı (herni discal) olguları da artroskopik yöntemle tedavi edilmeye başlanmıştır. Fiberoptik teknolojide ilerlemeler sağlandığı ve ortopedik cerrahlar tarafından yeni teknikler geliştirildiği için, diğer eklemler ileride daha sık tedavi edilebilir.

Artroskopi nasıl yapılır?

Artroskopik cerrahi, "açık" cerrahiye göre iyileşme açısından çok daha kolay olsa da, hala bir anestezi ve hastane ameliyathanesinde ya da poliklinikte ameliyathanede özel ekipman kullanımını gerektirmektedir. Ekleme veya problemine bağlı olarak genel, spinal veya lokal anestezi kullanılabilir.

Artroskopi için küçük bir kesi yapılacaktır. Eklemin diğer kısımlarını görmek veya cerrahi enstrümanları kullanmak için başka birkaç kesi yapılabilir.

Belirtildiğinde, aksesuar insizyonları ile eklem içine yerleştirilen özel olarak tasarlanmış aletler ile düzeltici cerrahi yapılır. Başlangıçta, artroskopi standart açık cerrahiyi planlamak için basit bir tanı aracıydı. Daha iyi enstrümantasyon ve cerrahi tekniklerin geliştirilmesi ile, birçok durum artroskopik olarak tedavi edilebilir hale geldi.

Örneğin, dizdeki çoğu menisküs yırtıkları artroskopik cerrahi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.     Dizde menisküs lezyonu                                           Menisküs dikişi                                         Normal omuz artroskopüsi                Omuzda rotator cuff lezyonu tamiri                                                                                                                                    


Artroskopik cerrahiden sonra küçük insizyonlar pansuman ile kapatılacaktır.  Birçok hastanın çok az ağrı kesici ilaçlara ihtiyacı vardır veya hiç yoktur.

Taburcu edilmeden önce, insizyonlarınızla ilgili bakım talimatları, hangi aktivitelerden kaçınmanız gerektiği ve iyileşmenize yardımcı olmak için hangi egzersizleri yapmanız gerektiği sizeanlatılacaktır. Ortalama 7-10 gün sonraki kontrolde,  dikişlerialınır ; ve yeni rehabilitasyon programı düzenlenir.

Gereken ameliyat şekli ve iyileşme süresi eklem içerisindeki probleminizin durumuna bağlı olarak değişebilir. Bazen, artroskopi sırasında, cerrah yaralanma veya hastalığın tek başına artroskopiyle yeterince tedavi edilemeyeceğini saptanabilir..  "açık" cerrahi, bulguları cerrahınızla tartıştıktan sonra daha ileri bir tarihte yapılabilir.

Olası komplikasyonlar nelerdir?

Nadiren de olsa, artroskopi sırasında veya sonrasında bazen komplikasyonlar meydana gelir. Enfeksiyon, flebit (bir damarın kan pıhtıları), aşırı şişlik veya kanama, kan damarlarına veya sinirlere zarar verir ve en sık görülen komplikasyonlar. Ancak tüm artroskopik prosedürlerin% 1'inden daha azında görülür.

Avantajları nelerdir?

Daha küçük kesi,daha az enfeksiyon riski,daha az hastanede kalım süresi, daha erken rehabilitasyona başlanması gibi avantajları vardır.

Artroskopi sonrası iyileşme nedir?

Küçük giriş kesilerinin iyileşmesi 7-10 gün sürer. Ameliyat sargısı genellikle ameliyattan sonra sabah çıkarılabilir ve küçük iyileşme kesilerini kapatmak için su geçirmeyen pansuman malzemelerikullanılır.

Artroskopi sonrası iyileşme süresi eklem içerisindeki bozukluğa ve uygulanan cerrahi girişime göre değişiklik gösterir. İyileştirme sürecini hızlandırmak ve gelecekteki eklem işlevini korumak için belirli bir aktivite ve rehabilitasyon programı önerilir.

Hastaların işe ya da okula geri dönmeleri ya da birkaç gün içinde günlük aktivitelerine normal olarak geri dönmeleri istenir. Sporcular ve fiziksel olarak iyi durumda olanlar , bazı durumlarda birkaç hafta içinde spor faaliyetlerine geri dönebilir. Bununla birlikte, artroskopisi olan kişilere farklı tanılarla  ve farklı cerrahi uygulamaların olabileceğini unutmamak gerekir, bu nedenle her hastanın artroskopik cerrahisi o kişiye özgüdür.  İyileşme zamanı kişinin bünyesinin kendini tamir yeteneğine bağlı olduğu için kişiden kişiye farklılık gösterebilir.