Anasayfa / POSTEROLATERAL KÖŞE YARALANMASI

POSTEROLATERAL KÖŞE YARALANMASI


POSTEROLATERAL KÖŞE YARALANMASI

 

 

Posterolateral Köşe Yaralanması Nedir?

Dizin posterolateral köşesine bağlı yaralanmalar (PLC), en sık atletik travmalar, motorlu taşıt kazaları ve düşmeler ile ilişkilidir. PLC yaralanmaları tüm diz bağ yaralanmalarının% 16'sını oluşturur ve sıklıkla diğer çapraz bağ yaralanmaları ile birlikte ortaya çıkarlar. 

PLC, dizin arka  dış kısmında, femurun alt kısmından  tibia dış kondyl ve fibula başına kadar uzanan alandır.

 

PLC, diz eklemine hem statik hem de dinamik stabilizasyon sağlar. Statik yapılar,  kollateral ligament (LCL veya FCL), popliteus tendon, popliteofibüler ligament ve posterolateral kapsülü içerir. Bu yapılar hep birlikte dizde varusun çökmesini ve femur üzerinde tibianın dış rotasyonunu önlerler. PLC'nin dinamik yapıları, statik yapılar ile aynı rol oynar, ancak hareket ederler. Bu yapılar arasında popliteus kası, iliotibial bant, bicep femoris ve lateral gastro tendonu bulunur.

Eklemi çevreleyen bağlar ve eklem kapsülleri, hareket ve ağırlık taşıma sırasında daha fazla stabilite sağlar.

Önemli olarak, ortak peroneal sinir; fibula üst kısmının etrafından dolaşıp crurısta aşağıya doğru yol alır ve PLC'de bir yaralanma olursa sinir de yaralanabilir.

Posterolateral Köşe Yaralanmasına Neden Olan Nedir?

Dizin posterolateral köşesi en sık, diz kombine hiperekstansiyon ve varus kuvveti sonrasında yaralanır.Dizin ekstansiyonu sırasında posteromedialden gelen bir darbe ile dizin gergin ve içe doğru zorlanması ile oluşur.  Diğer yaralanma mekanizmaları, birleştirilmiş hiperekstansiyon ve tibia dış rotasyonu veya tibia dış rotasyonu ve ağır bir varus kuvveti uygulanmasıdır.

PLC Hasarının Belirtileri Nelerdir?

PLC'yi etkileyen yaralanmalar izole yaralanmalar olabileceği gibi, dizdeki diğer yapılara bağlı yaralanmalarla birlikte de oluşabilir. Bir PLC yaralanmasının belirtileri yaygın olarak şunlardır:

§  Diz posterolateral yüzeyinde ağrı ve / veya şişlik

§  özellikle bir tepeden yürümek, hızlı yön değişikliği veya atlama gibi alt uzuvdan geçen yüksek yükleri içerenler, ağırlık kaldırma faaliyetleriyle ağırlaşan ağrı,

§   Zayıflık hissi veya diz çevresinde boşalma hissi.

PLC'de bir yaralanma varsa ve peroneal sinir etkilenmiş ise , alt bacak ve ayakta karıncalanma, yanma hissi ve/veya uyuşukluk hissi yaşanabilir. Ayrıca ayak veya ayak bileği hareketlerinde kısıtlılık ve güç kaybı görülebilir.

Posterolateral Köşe Yaralanması Nasıl Teşhis Edilir?

§  Palpasyon ve fiziksel muayenede diz bağ stabilitesi testi PLC'de yaralanmayı doğrulamak veya reddetmek için kullanılacak ve ciddiyetine göre derecelendirilecektir. Teşhisi doğrulamak için bir MRG gerekebilir.

PLC Yaralanmasının Tedavisi Nedir?

Fizyoterapi

Hafif posterolateral yaralanması olan hastaların çoğu, uygun rehabilitasyon ile yaralanmanın birkaç haftasında iyileşmeye başlar.

Fizyoterapi tedaviniz şunları hedefleyecektir:

1.   Ağrı ve enflamasyonu  azaltma

2.   Eklem hareket açıklığını normalleştirme

3.   Alt ekstremite kaslarını güçlendirme

4.   Patellofemoral  hizasını iyileştirme

5.   Kas uzunluklarını normalleştirme

6.   Propriyosepsiyonu, çevikliği ve dengeyi geliştirme

7.   Yürüme, koşma, çömelme, atlama ve iniş ile tekniği ve işlevi geliştirme

8.   Yeniden yaralanma şansınızı en aza indirme

§  Diz yaralanmanızı bir spor fizyoterapisti, spor hekimi veya diz cerrahı gibi diz yaralanmalarında deneyimli  bir ekibe danışmanızı öneririz. Bu size özel yaralanma ve rehabilitasyon programınızla ilgili en doğru bilgileri sağlayacaktır.

   Cerrahi :
   Grade  I PLC yaralanmalarının çoğu konservatif          . tedavi ile tamamen düzelir Ağır vakalarda ve   diğer yapıların yaralanmalarının da eşlik ettiği olgularda, ameliyat gerekebilir. Ameliyatın riskleri enfeksiyon, kalıcı kararsızlık ve ağrı, sertlik ve önceki aktivite seviyesine geri dönme zorluğudur. Cerrahi, vakanın durumuna ve yaralanma ciddiyetine göre belirlenir.

Fonksiyonel dengesizlik, PLC yaralanmalarında bir problemdir. Spora dönüş profesyonel spor fizyoterapistiniz, spor doktorunuz ve / veya diz cerrahınız tarafından yönlendirilmelidir.

Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon

Ameliyat sonrası diz rehabilitasyonu, diz cerrahisinin en önemli, ama çok sık ihmal edilen yönlerinden biridir. En başarılı ve en hızlı sonuçlar deneyimli bir fizyoterapistin rehberliği ve denetiminde elde edilebilinir.

Diz ameliyatından sonraki rehabilitasyonu diz hareketini, kuvveti, gücü ve dayanıklılığı onarmaya odaklanır. Ayrıca, belirli spor veya işlevsel gereksinimlere göre kişiselleştirilmiş denge, propriyosepsiyon ve çeviklik eğitimi alınması  gerekecektir. Fizyoterapistiniz bu alanda kapsamlı bilgi sahibi olmalıdır.

Posterolateral köşe yaralanması nasıl önlenebilir 

Bir PLC yaralanmasını sürdürme riskini azaltmak için yapabileceğiniz birçok şey var.

§  Diz ve / veya ayak bileği eklemlerinin zayıf biyomekaniklerinin düzeltilmesi

§  Egzersiz öncesi ve sonrası yeterli ısınma ve germe programı

§  Alt ekstremitede kas dengesizliklerinin düzeltilmesi

§  Egzersiz sırasında uygun ayakkabı

§  Egzersiz sıklığında ve / veya şiddetinde ani artışlardan kaçınma

§  Alt ekstremite kaslarının güçlendirilmesi

PLC Yaralanmasıyla Spora Dönüş

§  Uygun bir rehabilitasyon programı  uygulanmıyorsa, sporcular PLC yaralanmasını sürdürdükten sonra spora dönerken genellikle zorluk çekerler. Spora mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde dönmek için fizyoterapistin belirttiği şekilde kişiselleştirilmiş uygun ve doğru  rehabilitasyon programının uygulanması önemlidir.