Anasayfa / PELLEGRINI-STEIDA Sendromu

PELLEGRINI-STEIDA Sendromu

Pellegrini-Steida sendromu - inatçı medial diz ağrısının bir nedeni

 

Yumuşak doku yapılarının kalsifikasyonu vücutta nadir değildir. Bu süreç sıklıkla omuzda meydana gelir, supraspinatus tendon en sık etkilenir. Omuzdan sonra kalça, en sık kullanılan ikinci konumdur ve ardından dirsek, el bileği, el ve ayak bileği / ayakta görülür.  Dizde kalsifikasyon sıklıkla ligamentlerin veya popliteal tendonun kemiğe yapışma yerinin yakınında görülür. Seyrek görülen bir durum, medial kollateral ligamanda (MCL), özellikle femoral yerleşim alanı düzeyinde  kalsifikasyondur. Genellikle bu durum asemptomatiktir; Bununla birlikte, bir ağrı durumunda, Pellegrini-Steida Sendromu düşünülmelidir.

Şekil 1: Ağrıya neden olan MCL'nin kalsifikasyonu (Pellegrini-Steida Sendromu)

Kalsifikasyon neden olur?

Kalsifiye alan   kalsiyum fosfat ( kalsiyum hidroksiapatit olarak bilinir) kristallerinden oluşur, genellikle  eklem çevresi  veya eklem içi yumuşak dokularda, en yaygın olarak da tendonlarda birikir. Ayrıca hidroksiapatit biriktirme hastalığı olarak bilinir ve epirofosfat artropatisi grubu altında toplanır. Bu sürecin etiyolojisi hala belirsizdir; Bununla birlikte, en yaygın sebebin 'distrofik kalsifikasyon' nedeniyle olduğuna inanılmaktadır. Bu, zaman içinde izole veya tekrarlanan travmadan meydana gelebilecek doku hasarına bir reaksiyon olarak ortaya çıkar .

MCL Yaralanmaları

MCL dizde en sık yaralanan ligamandır . Medial diz ligament yırtıklarının büyük çoğunluğu tek başına bir yaralanmadır ve valgus yüklemesi  yanı sıra dış rotasyon veya kombine bir yüklenme sonucu oluşur . Sakatlıklar özellikle çarpışma ve temas tipi travma içeren sporlarda görülür. Spor yapan nüfusta, yılda 1000 sporcu başına yaklaşık 7.3 yaralanma görülür. Bunların% 73'ü I derece yaralanmaları,% 23'ü II derece ve% 4'ü III derece yaralanmadır. 

Tablo 1: Medial kollateral ligament (MCL) yaralanmalarının sınıflandırılması

Sınıflandırma Türü

Sınıf I

II. Sınıf

III. Sınıf

Amerikan Tabipler Birliği (AMA)

ligament liflerindeküçük gerilmelerin olduğu mikroskobik yaralanma.Palpasyonla hassas,ve ağrılı ancak stabil.

Kısmi yırtık.Son noktada ağrılı valgus instabilitesi

Tamamen yırtılma.Ağrı ve foksiyon kaybı.Valgus stresinde ve rotasyonda instabilite

Fetto ve Marshall

Valgus gevşekliği yok

Valgus gevşekliği 30 derecede fleksiyonda.

O ve 30 derecelik fleksiyonda valgus gevşekliği mevcut

Medial açılma

1-5 mm

5-10 mm

> 10 mm


Medial diz yapıları proksimal ve distal bölümlere ayrılır. Bu, yüzeysel MCL (sMCL), posterior oblik  ligament (POL) ve derin MCL'den (dMCL) oluşur

 

Şekil 2: Medial dizin yapıları 


sMCL en büyük yapıdır ve bir femoral ve iki tibial yapışma alanından oluşur. POL'nin orta kolu, eklem kapsülünün posteromedial yönünü güçlendiren semimembranosusun distal yönünün bir uzantısıdır. dMCL, meniskofemoral ve meniskotibiyal bileşenlere ayrılmıştır ve sMCL'nin derinliklerinde kalınlaşmış eklem kapsülü içermektedir.

MCL'nin diz medial tarafındaki kısıtlayıcı frenleyici  kuvvete% 78 katkı sağladığı gösterilmiştir. sMCL tüm hareket aralığı boyunca valgus kuvvetlerinin ana kontrolüne sahiptir ve diz fleksiyonun 30˚ ötesinde olduğunda tibianın dış rotasyonunu sınırlamaya yardımcı olur. dMCL esas olarak kıvrılmış  ve dışa döndürülmüş dizin tibial translasyonunu kontrol eder. Valgus stresini kontrol etmedeki rolü daha az ilgilidir. POL uzatma ve diz fleksiyonunun ilk derecelerinde gergindir. Posterior tibial translasyonun  yanı sıra dış rotasyonu da kontrol eder  .

PSS Oluşumu

PSS, en sık sMCL dokusunda travma sonrası  geliştir.  Ancak, belirli bir travma olmadan görülen vakalar da olmuştur. Sonuç olarak, kalsifikasyonun travma veya  hidroksilapatit biriktirme hastalığı nedeniyle mi oluştuğu tartışılmaktadır .

Literatüre göre travma sonrası kalsifik birikintilerin gelişmesi yaklaşık 2-6 hafta sürer . Ligament dokusunda kalsifikasyon birikimi yapının esnekliğini azaltır  ve ağrıya neden olur. Sporcular özellikle dizi gergin hale getirmeye çalışırken sertlikten şikayet eder. Döndürme  hareketleri etkileyici egzersizin yanı sıra ağırlaştırıcı olacaktır. Diz medial kısmı dokunma ile hassas, ve ağrılıdır..

Hasta ayrıca dizin medial tarafında; sMCL'nin femura yapışma yerinde  hafif bir şişlik gösterebilir. Hafif bir ısı artışı olabilir, ancak özellikle palpasyonda ağrı vardır. Zorlu ekstansiyon ve fleksiyon hareketinde ağrı  oluşabilir. Ligament  stabildir, ancak valgus stresi özellikle dış rotasyon eklenmesiyle ağrı verebilir  . Bu, özellikle sMCL'nin daha hassas olduğu diz 30˚ fleksiyonunda iken  daha da ağırlaşır.

Adductor magnus veya medial gastrocnemius tutulumu; MCL ye yakınlıklarının bir sonucu olarak önemlidir . Bu kasların güç ve uzunluk testleri değerlendirmeye dahil edilmeye değerdir.

Şekil 3: Adductor magnus ve medial gastrocnemius tendonunun sMCL'ye yakınlığıAMT = induktor magnus tendonu, VMO = vastus medialis oblik kas, SM = semimembranosus kası, MPFL = medial patellofemoral ligament, MGT = medial gastrosnemius tendon, ME = medial epikondil, AT = adduktor tüberkül ve GT =gastrocnemius tendonu


Tanı

Subjektif ve objektif bulgularla birlikte, ileri tedavi planlamasından önce görüntüleme önerilmektedir. Standart anteroposterior X-ışını, femoral kondile medialinde  lineer bir yumuşak doku opasitesi gösterir.Bilgisayarlı Tomografi (BT) iç yan bağın (MCL)femura yapışma yerinde heterotofik kalsifikasyonu belirler. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), proksimal MCL'de kortikal bir yapıyı gösterir. MRG, yapıların anatomisinin tanımlanmasında ve kalsifikasyon bölgesinin doğrulanmasında çok değerlidir .

Şekil 4: MCL'nin heterotopik ossifikasyonunu gösteren CT taramas