Anasayfa / PATELLA ÇIKIKLARINDA ERKEN AMELİYATI DÜŞÜNMELİ MİYİZ ?

PATELLA ÇIKIKLARINDA ERKEN AMELİYATI DÜŞÜNMELİ MİYİZ ?

Patella çıkıklarında erken ameliyatı düşünmeli miyiz?

Yakın tarihli (nispeten küçük) bir meta-analizin sonuçları, erken cerrahi tedavinin fizyoterapiyle karşılaştırıldığında daha düşük yeniden çıkma oranları ve daha iyi sonuç skorları ile sonuçlandığını göstermiştir.

Patella çıkıkları tipik olarak diz fleksiyonundan (bükülmesinden) sonra meydana gelir. En sık genç sporcularda görülür ve ciddi morbidite ile ilişkilendirilebilir. Patella çıkıklarının büyük çoğunluğu lateral (dış) yönde meydana gelir. Bu, medial retinakülü ve medial patellofemoral ligamenti (MPFL) bozar ve bir hemartroz yaratır. Maalesef, oranlar % 50'ye yaklaşırken yüksek bir nüks oranı vardır. Çoğu durumda, ilişkili bir osteokondral yaralanma olmadığında, genellikle bir rehabilitasyon denemesi önerilir. Ancak bu meta-analiz, en azından erken cerrahi tedaviyi düşünmemiz gerektiğini göstermektedir.

Bu yazıda, primer patella çıkığı bulunan hastalarda konservatif tedaviye kıyasla MPFL yaralanmalarının cerrahi tedavisini takiben klinik sonuçları karşılaştırılmıştır. Dört randomize kontrollü çalışma, toplam171 hasta dahil edildi . Cerrahi prosedürler, MPFL'nin yeniden yapılandırılmasını veya onarımını içeriyordu. Konservatif tedavi grubuna fizyoterapi uygulandı. Değerlendirilen sonuçlar patellanın tekrarlayan çıkık oranı ve Kujala skoru idi.

Analiz sonuçları rehabilitasyon grubuna (% 28,5) kıyasla yeniden çıkık oranını (% 6,74) azaltmada cerrahi tedaviyi destekledi (P <0,001).  Cerrahi grupta konservatif gruba (59.8) kıyasla anlamlı derecede yüksek Kujala skorları (70.8) vardı (P <0.001).

Tüm patella instabilitesi vakalarında erken cerrahi önerisi düşünmek için henüz çok erken olsa da, bu makale düşündürücüdür. Belki de daha elit veya profesyonel bir oyuncunun yanı sıra daha fazla fiziksel uğraşı olanlarda erken ameliyatı savunmak gereklidir.