Anasayfa / KOMPLET PROKSİMAL HAMSTRİNG AVUSİYONLARI

KOMPLET PROKSİMAL HAMSTRİNG AVUSİYONLARI

Konservatif Tedavinin Rolü Var mı?

Akut Tamir ve Konservatif Tedavinin Farkı

Proksimal hamstring yaralanmaları komplekstir ve tedavide önemli ikilemler mevcuttur. Bu yaralanmalar ; diz tam ekstansiyon pozisyonunda iken kalçanın tam gücü ile kasılması nedeni olur. Kasılma sırasında, hamstring adalesi en uzun halinde olur. Proksimal tendonun yaralanması, kısmi yırtıktan tam kopmaya kadar değişebileceği gibi, adölesanlarda apofizlerin avulsiyonları olabilir ve adale yırtıkları veya proksimal hamstrin tendinopatilerine kadar farklı olabilir. Bu yaralanmalar kalçanın bu pozisyonda olduğu spor dallarında  (su kayağı , dans , futbol ve rugby gibi) çok sık görülür.

Son çalışmalar ve sistemik gözden geçirilen yayınlarda, hamstring avulsiyon yaralanmalarında operatif  tamir önerilmektedir.

4 çalışmada, proksimal hamstring rüptürü olan 24 hastaya konservatif tedavi uygulanmış. Bu 4 çalışmada takip süresi 31 ay - 7 yıldır. Bu 4 çalışmanın tümünde spora, yaralanmadan önceki seviyede geri dönüş sadece 24 hastanın 13 tanesinde (%54,2) olabilmiştir.  Ancak bu çalışmaların hiçbirinde spora geri dönüş süresi belirtilmemiş, sadece 2 çalışmadaki 6 hastadan 1 tanesi uygulanantedaviden memnun kalmış, 2 hasta tedaviden memnun kalmadığı için daha sonra cerrahi olarak tedavi görmüş. 3 çalışmada ; karşı taraf ile karşılaştırıldığı zaman , yaralanmış hamstringin gücünde %60-80 azaldığı görülmüş.

18 çalışmada 238 hastanın komplet proksimal hamstring rüptürü nedeniyle operasyon olduğu saptandı.18 çalışmanın 13 tanesinde , spora geri dönüş araştırılmıştır. 123 hastanın 115 tanesi,yaralanmadan önceki seviyede spora 6-12 ay sonra tam olarak dönebilmişlerdir. 11 çalışmada hasta memnuniyeti incelenmiş ve 145 hastanın 137 tanesi (%94,5)  ameliyattan sonra memnun olduklarını bildirmişlerdir. 1  tanesi yeniden ameliyat olmayı gerektiren olgu belirtilmiştir. 6 çalışmada, karşı taraf ile karşılaştırıldığında  %81-93 arasında kuvvet kaybı olan olgu rapor edilmiştir.

Tartışma

Bu sistematik araştırma sonucu akut komplet proksimal hamstring tendon rüptürünün cerrahi tedavisi, hasta memnuniyeti ve spora geri dönüş açısından, konservatif tedaviye göre daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Bununla beraber kronik veya subakut olgularda, disseksiyondaki zorluklar, skar dokularının oluşması nedeniyle cerrahi daha zordur ve siyatik sinir yaralanmaları gibi komplikasyonları vardır.

Spora Geri Dönüş

Konservatif yöntemle tedavi edilen 24 sporcunun sadece 13 tanesi (%54,2 ) yaralanmadan önceki seviyede sportif aktivitelerine geri dönebilmişlerdir. Bunun karşılığında proksimal hamstring avulsiyon yaralanması olan akut cerrahi ile tedavi edilen 197 sporcunun 194 tanesi (%98,8)  1 yıl içerisinde eski seviyeden sportif aktivitelerine dönüş yapmışlardır.

Sonuç

Bu tip yaralanmalar özellikle kalçanın hiperfleksiyonu ve dizin tam ekstansiyonunu gerektiren spor dallarında olmaktadır. Proksimal hamstring komplet rüptürlerinde önemli bir fonksiyon kaybı olması ve spora eski seviyesinde geri dönüşün kısıtlı olması nedeniyle akut cerrahi onarım en iyi seçenek olarak görülmektedir.