Anasayfa / KAYAKÇI BAŞ PARMAĞI ( Gamekeeper’s thumb ) ( Skier’s thumb )

KAYAKÇI BAŞ PARMAĞI ( Gamekeeper’s thumb ) ( Skier’s thumb )

 

 

 

         Başparmağın unlar kollateral bağının ( UCL ) yaralanmasıdır. İlk olarak Avrupa’da av alanı bekçilerinde bir meslek hastalığı olarak görülmüştür. Bunun yanı sıra basketbol, voleybol, handbol, ve hokey oyuncularında görülür. Futbol da kalecilerde sık rastlanır. Tüm kayak kazalarının %7 – 10 u civarındadır.

         UCL’ nin akut olarak ani gerilme ve sonucunda 1. Metakarpofalangeal (MKP) eklemde instabilite gelişmesidir. UCL metakarp başının ulnar tarafından başlayıp proksimal phalanksa yapışır. MKP eklemi torsiyon, abduksiyon ve hiperekstansiyon hareketlerinin  birlikte olması UCL de hasara neden olur. Gelen kuvvetin şiddetine bağlı olarak kısmi veya tam yırtık oluşur.  Bazen proksimal falankstan küçük bir parça kemikte kopabilir. ( avulsiyon kırığı ). Klinik olarak MKP ekleminin ulnar tarafında şişlik, ağrı, parmağın kavramasında azalma olur. Stres testi yapıldığında karşı taraf ile karşılaştırıldığında 30 ° dereceden fazla hareket varsa bu instabiliteyi gösterir. Bu tam yırtığın bulgusudur. Ancak grafi çekmeden bu test uygulanmamalıdır. Olası bir kırığın daha çok yer değiştirmesine neden olunabilir.

         Yaralanmanın 3 tipi vardır.

1.   İnstabilite yaratmayan sprain, normal iyileşme zamanı 2 – 6 hafta

2.   Tam olmayan yırtık ve laksite,  iyileşme zamanı 6 – 8 hafta

3.   Tam yırtık ve instabilite , normal iyileşme zamanı 8 – 10 hafta

Tedavide RICE prensibi uygulanır. Başparmak hareketini kısıtlayıcı breysler kullanılabilir.  UCL’nin tam yırtıklarında ( tip 3 ) cerrahi olarak bağın onarılması gerekir.