Anasayfa / HAMSTRİNG TENDONİTİS

HAMSTRİNG TENDONİTİS

 

Hamstring Tendonitis /Tendinosis

 

             Dizin hareketinde ve bacağın fonksiyonunda önemli rol oynayan bacağın arkasında bulunan adalelerdir. Yürümede ve spor yaparken en sık kullanılan adale grubudur. Dizi kıvırıp açmaya yarar.  Sprint, hızlı ve dönüşlü hareketler, koşma, zıplama, gibi hareketlerde en sık yaralanan adale grubudur. Tendonların birinde veya daha fazlasında ağrı ve şişlik olmasına tendinosis denir. Diz problemlerine eşlik eder.

Nedenleri:

 

        Adale kendi kapasitesinden daha fazla gerildiği veya üzerine aniden fazla yüklenildiğinde tendonda  enflamasyon gelişir. Bacağın arka kısmına düşmek veya direk darbe almak sonucu hamstring adale yaralanmaları oluşur. Oluşan küçük yırtıklar tendon üzerine aşırı yüklenme, yaralanma veya aşırı yük olarak yansır. Uygun olmayan yüzeyde koşmak, ağırlık kaldırma, tenis ve basketbol oynamak hamstring  tendonitinin nedenleri arasındadır. Her yaşta olabilir.

 

             Orta derecedeki yaralanmalarda yırtık çok küçük ise iyileşme hızlıdır. Ancak yaralanmalarda hamstring total olarak yırtıldığı zaman iyileşme zamanı uzundur.

 

Bulgular:

 

     Bulgular yaralanmanın şiddetine bağlıdır. İlk bulgu ağrıdır. Küçük yırtıklarda adale içine kanama  ile yanma hissedilir. Hemen şişlik oluşur. Ağrılı adale krampları oluşur. Dizin kırılması ve uzatılması güç olup, herhangi bir hareketle ağrı artar. Dizin çevresindeki alan sıcaktır. Egzersiz yaptıktan sonra ve gece uyurken alan çok sertleşir.

 

Teşhis:

 

       Klinik muayene ile teşhis konabilir ancak yırtığın boyutu ve kanamanın miktarı hakkında bilgi sahibi olmak için MR gereklidir.

 

Tedavi:

 

          Yaralanmanın boyutuna bağlıdır. Küçük-orta hamstring yaralanmaları konservatif yöntemle tedavi edilirler. Dinlendirme etkilenmiş alana günde 4-5 kez 20 dk lık soğuk uygulaması şişliği ve ağrıyı azaltır. Eğer hasta kendi başına aktivilere başlayacak olursa ağrı ve şişlik artar.

 

           Şişliği kontrol etmek için basınçlı bandaj uygulanabilir. Ağrıyı azaltmak için NSAID kullanılır. Yaralanmış adale içerisine kortizon enjeksiyonu ağrıyı azaltır ancak tendonu ve adaleyi zayıflatıp yan etkilere neden olup tam kopma riskini arttırır.

 

          Ağır olgularda cerrahi gerekli olur. Ameliyatla tendon koptuğu yere dikilir arada oluşmuş olan skar dokular temizlenir. Ameliyattan sonra belli bir süre ağır yük altına sokulmaz. Tendon ve adalenin gevşek durumda tutulabilmesi için koltuk değneği veya breys gerekebilir.

 

Komplikasyonlar:      

 

         Tedavi edilmeyen olgularda oluşan skar dokusu kimi kez siyatik siniri sıkıştırır. Bu durumda ameliyatla skar dokusunun temizlenmesi gerekir.

 

Prognoz:

 

        Konservatif tedavi uygulananlarda uygun fizyoterapiden sonra 3-6 hafta içinde normal yaşama geri dönülür. Ameliyat edilen olgularda rehabilitasyon 3-6 ay bulabilir.

 

PRP tedavisi:

  

          Tendonitis genellikle soğuk, dinlenme ve NSAID ile düzelir. Ancak tendinosis böyle değildir. Cerrahi gerekmeyen tendinosis olgularında iyileşmeyi hızlandıran tek şey PRP dir. Büyüme faktörlerinden zengin  trombositlerin yaralanmış bölgeye enjekte edilmesinden ibarettir. Büyüme faktörleri vücudundaki kendini tamir etme gücünü arttırıp süreyi kısaltır.

 

        Basketbol, futbol, atletizm gibi koşu gerektiren dallarda çok görülür. Klasik yöntemlerle 3-6 haftada düzelecek olan yaralanma daha kısa zamanda iyileşir.

 

HAMSTRİNG GERİLMESİ (STRAİN)

Hamstring  strain veya hamstring çekmesi bazı zamanlar hamstring adalelerinden (semitendinosus, semimembrinousus ve bicepsfemoris )birinin yırtığı için de söylenir. Genellikle adaleye aşırı yüklenme veya adaleyi aşırı hızlı hareket ettirmeye bağlı olur. Eğer adaleye bir darbe sonucu oldu ise bu kontezyon gibi tedavi edilir. Strain, sprinti gerekteren tüm spor dallarında sıklıkla görülür. Koşmaya bağlı yaralanmalar da da sıktır. Adaledeki küçük mikro bir yırtıktan adalenin kopmasına kadar uzanan bir yelpazeyi içerir.

Bulgular:

                Bacağın arkasında oluşan ani keskin ağrı

                Adalede aşırı gerginlik                                                                                        

                Şişlik ve yanma hissi

                Eğer yırtık büyükse , adalede içeresinde gap (boşluk ) oluşur.

 

Strainler (gerilmeler ) yaralanmanın ağırlığına göre 1. 2. Ve 3. Derece olarak sınıflandırılır.

Grade 1: Adalede küçük mikro yırtıklar vardır.

Grade 2: Adalede kısmi bir yırtık

Grade 3: Adalede ağır derecede veya tam kopma vardır.

Grade 1 de klinik:                                                                                                                       

•             Uyluk arkasında gerginlik ve çekme hissedilir.

•             Normal olarak yürünebilir.

•             Çok fazla şişlik yoktur.

•             Yere yatıp diz karşı dirence karşı kıvrılmaya çalışıldığı zaman çok fazla bir ağrı yoktur.

 

Sporcu ne yapmalı ?

•             Ağrı kesilinceye kadar kompressif bandaj veya ısıtıcılar kullanılır.

•             Rehabilitasyonu ve kuvvetlendirmeyi bilen bir profesyonele başvurun.

 

Spor yaralanmaları uzmanı veya doktor ne yapar?

•             Geri dönüşü ve toparlanmaya (recovery) hızlandırıcı spor masajı (çok önemli)

•             Ultrason ve elektrik stimülasyonu

•             Rehabilitasyon programı

•             PRP ve orthokine uygulaması

GRADE 2 ne hissedilir ?

•             Uygun yürüme sıkıntılıdır

•             Aktivite sırasında ani keskin ağrı oluşur

•             Hafif şişlik vardır

•             Üzerine basma ile ağrı vardır

•             Dirence karşı diz kıvrılmaya çalışılırsa ağrı oluşur

•             Dizi tam olarak uzatmak imkansızdır.

Sporcu ne yapmalı?

•             Soğuk, kompresyon, elevasyon,3-5 gün koltuk değneği kullanma

•             Bir spor hekimine başvurmalı

 

Spor yaralanmaları uzmanı ne yapar?

•             Recovery (toparlanmayı)hızlandırıcı spor masajları

•             US ve elektrik stimülasyonu uygulaması

•             Germe ve kuvvetlendirmeyi (shretcking ve strengthening) içeren rehabilitasyon program uygulamak

•             Proloterapi, PRP veya  orthokine uygulaması

Grade 3 ne hissedilir?

•             Koltuk değneği yardımcı olmadan yürüyemez

•             Aşırı ağrı vardır

•             Hemen çok fazla bir şişlik olur

•             Statik kasılma ağrılıdır ve adalede bir şişlik oluşturur.

•             Yarışmalardan 3/12 hafta kadar ayrı kalınır.

Sporcu ne yapmalı?

•             RICE (dinlenme, soğuk, kompresyon , elevasyon)

•             Koltuk değneği kullanma

•             Çok hızlı olarak spor yaralanmaları uzmanına başvurmalı

Spor yaralanmaları uzamı ne yapar?

•             Toparlanmayı hızlandırıcı spor masajları

•             UH ve elektrik stimülasyonu uygulama

•             Rehabilitasyon programı

•             Proloterapi ; PRP veya orthokine

•             Gerekirse ameliyat 

 

 

Hamstring Yaralanmalarından Korunma

•             Doğru ısınma

•             Gluteal bölge ve kalça fleksorlarını kuvvetlendirme ve uzatmaya yönelik egzersizler

•             Çalışma sonrası stretching

•             Geri ve ters koşma egzersizleri

•             Yüzde 10 kuralının uygulanması

•             Yorgunken antrenman yapılmaması