Anasayfa / ÇOCUKLARDA ÖN ÇAPRAZ BAĞ YÖNETİMİ ( IOC KONSENSUS 2018)

ÇOCUKLARDA ÖN ÇAPRAZ BAĞ YÖNETİMİ ( IOC KONSENSUS 2018)

2018 Uluslararası Olimpiyat Komitesi, pediatrik ön çapraz bağ (ÖÇB) yaralanmalarının önlenmesi, teşhisi ve yönetimi üzerine görüş birliği bildirisi

 

Çocuklarda ÖÇB yaralanmalarının sayısı artmaktadır.  ÖÇB yaralanması olan çocuklar, normal akranlarına benzer şekilde uzarlar mı? Spora tekrar dönebilirler mi? Eğitim ve spordaki diğer ilgi alanlarına öncelik veriyorlar mı? Bir ÖÇB yaralanması ve tedavisi yaşamlarını değiştirir mi? Bu genç bireyler, hayatlarının geri kalanında yaşam problemlerini tehlikeye atabilecekleri ve daha fazla yaralanma, zihinsel takıntı ve erken başlangıçlı osteoartrit riskini artırabilecekleri diz problemleriyle yaşamak zorunda mıdırlar?  Soruları yanıtlamak zordur, çünkü pediatrik ACL yaralanmalarının yönetiminde karar vermeyi yönlendirecek çok az kaliteli kanıt mevcuttur. 

Bu konulardaki ilerleme ancak çok merkezli işbirliklerinde uzun vadeli izlemeye dayanarak yapılabilir. Bu nedenle, Ekim 2017'de, IOC ( Uluslararası Olimpiyat Komitesi), pediatrik ÖÇB yaralanmalarının tedavisi ve araştırılması konusunda uzmanlaşmış uluslararası uzman fizyoterapist ve ortopedik cerrah grubuna ev sahipliği yaptı.  Amerikan Ortopedik Spor Hekimliği Derneği (AOSSM), Avrupa Pediatrik Ortopedi Derneği, Avrupa Spor Travmatoloji Derneği, Diz Cerrahisi ve Artroskopi Derneği (ESSKA), Uluslararası Artroskopi Diz Cerrahisi ve Ortopedik Spor Hekimliği Derneği (ISAKOS), Kuzey Amerika Pediatrik Ortopedi Derneği ve Sociedad Latinoamericana de Artroscopia, Rodilla y Deporte (SLARD) dan temsilciler toplanarak konuyu bütün detayları ile tartıştı ve bir konsensus oluşturdu.

ÖÇB hasarının olası sonuçları ve çocukluktan uzun süreli diz sağlığına kadar tedavinin paylaşılması, ortak karar alma sürecinin merkezi bir parçası olmalıdır. ÖÇB hasarı olan yetişkin hastalarda indeks hasarından sonraki 10 yıl içinde semptomlar ve osteoartrit belirtileri gelişebilir.  Bu nedenle, klinik kaygı, 10 yaşında yaralanan bir çocuğun 20 yaşında semptomatik osteoartrit olabileceği yönündedir. Özlü bir soru, çocukluk çağında ÖÇB yaralanmasından sonra uzun vadeli prognoz nedir? Bu soruya kesin ve kanıta dayalı bir cevap verilmesi klinik karar vermede güvenimizi güçlendirecektir. Açıkçası, bu sorunun cevabı basit değil ve birçok faktöre bağlıdır, ancak önemli bir nokta, osteoartrit gelişimi de dahil olmak üzere, çocuklukta ÖÇB hasarından sonra uzun vadeli sonuçların çalışılmadığıdır.

'Osteoartrit gelişimi de dahil olmak üzere çocuklukta ÖÇB  yaralanmasından sonra uzun dönem sonuçları çalışılmamıştır.'

Yaralanmanın yönetimi; mevcut klinik belirsizlik ve sınırlı bilimsel bilgi birikiminde zordur. Yaralanma yönetimi kararları ayrıca, çocuklarla paylaşılan karar vermenin karmaşıklığı ve yaralanmanın uzun vadeli muhtemel etkileri zemininde ortaya çıkmaktadır. Bu görüş birliği bildirimi, çocuk ÖÇB yaralanmalarının önlenmesi, teşhisi ve yönetimi ile ilgili altı temel klinik soruyu ele almaktadır Her konu klinik sorular etrafında çerçevelendirildi. bu fikir birliği ifadesinin amacı, klinisyeni desteklemek için kapsamlı ve kanıtlarla bilgilendirilmiş bir özet sunmak ve ÖÇB  yaralanmalı çocuklara ve ebeveynlerine / velilerine mümkün olan en iyi kararları vermede yardımcı olmaktır.

 

Altı temel klinik soru ve ilgili fikir birliği bildirimi konusu

Bölüm 1: Klinisyen çocuklarda ÖÇB  yaralanmalarını nasıl önleyebilir?

İlgili görüş birliği bildirimi konusu:

 • Sakatlanma önleme

Bölüm 2: Klinisyen çocuklarda ÖÇB  yaralanmalarını nasıl teşhis eder?

İlgili görüş birliği bildirimi konusu:

 • Teşhis testleri ve görüntüleme

Bölüm 3: ÖÇB  hasarı olan çocuğun tedavi seçenekleri nelerdir?

İlgili görüş birliği bildirimi konuları:

 • Yüksek kaliteli rehabilitasyon
 • Cerrahi teknikleri
 • Pediatrik ÖÇB  grefti

Bölüm 4: Tedavi kararlarını verirken en önemli hususlar nelerdir?

İlgili görüş birliği bildirimi konuları:

 • İskelet yaşı değerlendirmesi
 • ÖÇB  rekonstrüksiyonu kararı
 • ÖÇB  rekonstrüksiyonu ile ilişkili riskler
 • İlişkili yaralanmaların yönetimi

Bölüm 5: Klinisyen ÖÇB hasarı olan çocukla ilgili sonuçları nasıl ölçmektedir?

İlgili görüş birliği bildirimi konusu:

 • Pediatrik hasta tarafından bildirilen sonuç ölçüleri

Bölüm 6: Klinisyenin rolü ve sorumlulukları nelerdir?

İlgili görüş birliği bildirimi konusu:

 • Etik düşünceler

 

 

 

IOC, Ekim 2017'de İsviçre'nin Lozan kentinde 21 uzmandan oluşan bir uzlaşma toplantısı düzenledi. Uzmanlar, IOC tarafından AOSSM, ESSKA, ISAKOS ve SLARD üye toplulukları, ve fizyoterapistler ve ortopedi cerrahlarından alandaki klinik ve araştırma tecrübesiyle belirlendi. . Spor yaralanmaları alanında önemli deneyime sahip bir etik uzmanı da katıldı.

Bölüm 1: yaralanma önleme

Bu bölüm temel klinik soruyu ele almaktadır: klinisyen çocuklarda ÖÇB yaralanmalarını nasıl önleyebilir?    ÖÇB yaralanmasının önlenmesi, yaralanmayı sürdürenlerde ciddi uzun vadeli sonuçların ortaya çıkması ve potansiyel olarak her iki dizde de tekrar oluşma riski nedeniyle önemlidir. Bu nedenle, ÖÇB  yaralanmalı çocuğun tedavisinde yaralanmayı önleme ilkelerinin yer alması önemlidir.

ÖÇB  yaralanma önleme programlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında sayısız dönmenin olduğu sporlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.ÖÇB yaralanma önleme programlarının iskeletsel olarak olgun hastalarda çalıştığına dair güçlü kanıtlar vardır ve bunlar birincil ÖÇB yaralanmasını sürdüren sporcu sayısını azaltır ve birincil ÖÇB yaralanmasından sonra spora geri dönen sporculardaki yeni ÖÇB  sakatlık sayısını azaltırlar.

Sporcunun biyomekanik hareket paternleri yaralanma için anahtar bir değiştirilebilir risk faktörüdür. Yaralanma önleme programları kuvvet, plyometri ve spora özgü çeviklik eğitimi ile hareket kalıplarını hedefler.   Yüksek riskli diz pozisyonlarından kaçınan kesme / iniş teknikleri üzerine koç ve sporcu eğitimi (örneğin, kesim sırasında geniş ayak pozisyonu, iniş sırasında bükülmüş diz) de önemlidir. Yaralanma önleme programlarının uygulanması kolaydır çünkü ekipman gerektirmez ve haftada 2-3 kez düzenli ekip eğitimi veya fiziksel eğitimin bir parçası olarak uygulanır ( şekil 1 ).