Anasayfa / BASKETBOLCULARDA KALÇA KASIK PROBLEMLERİ

BASKETBOLCULARDA KALÇA KASIK PROBLEMLERİ

BASKETBOLCULARDA KALÇA-KASIK  PROBLEMLERİ§  Kalça ve kasık ağrısı , profesyonel basketbolcularda sık görülen bir durumdur ve akut bir yaralanmadan veya kronik, tekrarlayan  travmalardan kaynaklanabilir.  Antrenman ve müsabakaya katılmayı engelleyen  bir yaralanama olabileceği gibi ; kariyere son veren bir yaralanma da olabilir.

§  Kalça ve kasık yaralanmalarının anatomik ve biyomekanik nedenleri, kas-iskelet sisteminde en karmaşık ve tartışmalı olanlardır . Bu, semptomların ve belirtilerin dikkate değer bir şekilde birbiri ile örtüşmesi nedeniyle klinik farklılaşmayı ve sonraki yönetimi,  zorlaştırır. Görüntülemenin klinik bulgularla birlikte uygun bir şekilde kullanılması, doğru tanı; tedavi  ve daha sonra atletik aktiviteye geri dönüşü sağlamak için bu sporcuların uygun yönetimini sağlayabilir.

Burada  basketbolcularda  kalça ve kasıkların çeşitli patolojik durumlarını, akut (tekli olaya ikincil) ve kronik (değişmiş biyomekanik yüke veya tekrarlayan mikrotravmalara ikincil) yaralanmalarını gözden geçirip tekrar hatırlamaya çalışacağız.

 


 

   EKLEM DIŞI

§   Adale  strainleri  “Kasık çekmesi”

§   Athletik Pubalgia / Sporcu Fıtığı

§   Osteitis Pubis

§   Snapping Hip

§   Sinir  Tuzak  sendromu 

§   Stress Kırıkları

§   Avulsion ve  apofiz yaralanmaları 

§   Piriformis syndrome

§   Bursitler  (Iliopsoas-  Trochanterik )

§   Kalça ve Uyluk kontuzyonları

 

     EKLEM İÇİ

§   Femoroacetabular impingement ( FAI)

§   Labral Yırtıklar

§   Kalça  displazisi

§   Osteoartrit

§   Inflammatuar artrit

§   Kalça çıkığı  – AVN

§   Osteonekroz

YANSIMA

§   Lumbar / Sacral patoloji

§   Kadın Hastalıkları

§   Urolojik

§   GI – Fıtık , Inflamatuar Barsak Hast. (IBD)

         Ülseratif kolit-Chrone hastalığı

§   Neoplasm

Basketboldaki tüm yaralanmaların % 11,5 ini ;  2 veya daha fazla gün antrenman/maç kaçırılmasına neden olan kalça ve kasık yaralanmaları oluşturmaktadır.  Bunların çoğu kas gerilmeleri ve kasılmaları olduğu görülmüştür.

‘‘Labral yırtık, adductor kas straini ve rectus femoris straini ’’ Sporcu Kalça Triadı ‘’ olarak adlandırılır

Bir çok sporcudaki inatçı adductor strainlerin altında labral yırtıklar olduğu gösterilmiştir.

Sporculardaki kasık ağrısını aydınlatmak  zordur :

§  Kompleks  yumuşak doku anatomisi

§  Kompleks biomekanik

§  Geniş farklı teşhisler

§  Spesifik olmayan sinsi semptomlar

§  Aynı bölgede bir çok hastalık  ( kasık fıtığı, adductor strain, osteitis pubis,     prostatit, nöralji)

HİKAYE

§    Eklem içi  Problemler :

         Eklemin derininde inguinal bölgede veya kasık önünde ağrı

         Trokhanter veya kalça posteriorunda ve kasık önünde ağrı

         Yük binmesi ile keskin ağrı

         Otururken ve kalça fleksiyonunda ağrı

         Pop sesi, kilitlenme, tutukluk hissi

§   Eklem dışı Problemler

         Trochanter ve kalça posteriorunda, uyluk dış kısmında ağrı

         Alt karın bölgesinde ağrı

         Pubik symphis, adductorlar ve kalça fleksorlarında ağrı

§  Yansıma ağrıları

         Bel

         Karın / pelvis içi / periton arkası

ADDUKTOR ADALE STRAINI

§  Kasığın en sık görülen yaralanmasıdır

§  Egzentrik kontraksiyon  -kalça hiperabduksiyon ve hiperekstansiyon- sırasında yaralanma oluşur

§  Adductor adaleler (pectineus, adductor longus,brevis; grasilis ve obturator eksternus)

§  En sık adductor longus; kuvvetli egzentrik kontraksiyon sonucu  yaralanır

§  Klinik olarak kasık bölgesinde ani ağrı , adductor adalelerde veya kemiğe yapışma yerinde tendonda palpasyonla ağrı

§  Dirençli adduction veya pasif abductionda ağrı

Derecelendirme :

§  Grade 1 : Ağrılı, minimal kuvvet kaybı, minimal hareket kısıtlılığı

§  Grade 2 : Kuvvette azalma

§  Grade 3 : Komple yırtık

Görüntüleme :

§  X-ray kırıkları, avulsion kırıklarını göstermede yararlı

§  MR: adaleyi ve  kemiğe yapışmasını, osteitis pubis vb.Tedavi :

§  Tekrar olasılığı yüksektir

§  Rahab da egzentrik dirençli egzersizler kullanılır.

§  8-12 hafta aktif kuvvetlendirme, progressif dirençli adduction ve abduction egzersizleri, denge çalışmaları, karın kası kuvvetlendirme, yana kayma hareketleri hem tedavide hem de korunmada önemlidir.

Cerrahi Tedavi  / Adductor tenotomi :

§  Adale gücü azalır. Spora geri dönüş  %60; aynı seviyede dönüş %30

SPORCU FITIĞI

§  ‘’Atletik pubalji’’  ‘’Sportsman’s hernia’’  ‘’Gilmore Kasığı’’  ‘’Hockey fıtığı’’  ‘’Ashby’s inguinal bağ enthesopathy’’  diye de adlandırılır.

§    Inguinal duvarın arka kısmının  zayıflığı  veya eksikliğinden oluşur.

§    Sıklıkla erkeklerde görülür. Tanı genellikle atlanıp geç konulur.Gövdenin hiperekstansiyonu ve uyluğun hiperabduksiyonu simphis pubisi  çok  gerip inguinal adalelere aşırı yük getirir.

Kuvvetli adductor buna karşın zayıf alt karın kası olanlarda yük eşit bölüşülmediği için kasık  duvarı üzerine aşırı yük gelir. Bu nedenle ‘’Kasık Adaleleri Denge Bozukluğu Sendromu’’ olarak adlandırılır

Pelvisin yarısına ek olarak gelen güçler; transvers fascia ve çevresindeki yumuşak dokularda zayıflamalara veya yırtıklara neden olur; bu da adductor ve/veya karın adalelerinin tendonitine sebeb olur.

Tek taraflı, sinsi, perineye veya uyluk iç kısmına veya vücut karşı tarafına yayılan kasık ağrısı olarak başlar.Ani hareketler, valsalva manevrası, oturup kalkma, sprint veya topa vurma ile artar.

Klinik olarak; tendon yapışma yerinde, pubik tuberkulde ve kasık ortasında hassasiyet; yüzeyel kasık halkasında gevşeme; kasık kanalı arka duvarında hassasiyet; dirençli kalça adduksiyonu ve dirençli oturup kalkmalarda ağrı bulunur.

X-ray bulgu vermez.

Sintigrafi de superior pubiste ve pubik symfizde veya adductorların başlama yerinde tutulum vardır ancak bu spesifik değildir.

MR da pubik kemiklerde veya adduktor adalelerin en az birinde sinyal artışı vardır fakat bu spesifik değildir.

TEDAVİ :

§  Konservatif :

ú  NSAID

ú  Derin Masaj

ú  Uzun süreli dinlenme

ú  Pelvis ve kalça adalelerindeki dengesizlik için Core kuvvetlendirme egzersizleri

ú  Kronik kasık ağrısında konservatif tedavi her zaman çözüm değildir.

   Cerrahi :

§  8-12 haftalık Konservatif tedavi sonucu yetersiz ise  ?

§  Zayıf kasık arka duvarı açık veya laparoskopik olarak onarılır. %80-97 başarılı sonuç

Multidisipliner yaklaşım gerekli.

§  Birden fazla tanı düşünülmelidir.

§  Osteitis pubis, kasık fıtığı, prostatit unutulmamalıdır.

OSTEITIS PUBIS 

Pubik sympisin ve çevre yumuşak dokuların  ağrılı, enflamatuar, enfeksiyon içermeyen hastalığıdır.

Nedeni; Adale dengesizliği, pelvik instabilite, aşırı kullanımdır

Karın kası-adductor adale dengesizliği, pubik sympisin 2 mm den fazla vertical hareketi katkıda bulunan faktörlerdir.

§  Ani kalça fleksiyonu ve rotasyonu gerektiren hareketlerde artar

§  Hasta yan yatıp iliak kanata çift elle aşağı doğru bastırıldığında sympiste ağrı olması;

§  Supine pozisyonunda SİAS aşağı ve dışarı doğru bastırılmasında ağrı olması

§  Supine pozisyonunda iliak kanatın orta hatta doğru bastırılmasında ağrı

§  Bacak bacak üstüne atıp oturmada, dizin aşağıya ve karşı iliak kanatın aşağıya doğru bastırılması ile ağrı oluşması

X-ray de:Kemik kenarlarında düzensizlik        simetrik kemik reabsorbsiyonu,sympiste  genişleme,reaktif skleroz

§  Flamingo görüntüsü: Tek bacak üzerinde dururken çekilen pelvis grafisinde syphiste 2 mm den fazla hareket anormal

§  MR : Kemik iliği ödemiTEDAVİ:

§  Konservatif Tedavi

ú  NSAID

ú  3-6 ay dinlendirme

ú  Yükü emici ayakkabılar

ú  Core stabilite, kuvvet, denge egzersizleri

ú  Korticosteroid enjeksiyonları

ú  PRP , PRF, Orthokine  ?

         Cerrahi Tedavi

ú  Bölgenin küretajı

ú  Sympiste genişleme ve 2 mm den fazla hareket varsa plak-vida ile tespit

ú  Karşılaştırmalı çalışma çok az. Daha çok veri gerekli

SNAPPING HIP

§  INTERNAL TİP ( İliopsoas)

§  EKSTERNAL TİP (İliotibial bant)

    Bir çok kişide olup ,çok azında semptomatiktir

INTERNAL TIP (İliopsoas sürtünmesi)§  Eklem içi mekanik sürtünmeyi taklit eder

§  Kalçanın ekstansiyon ve içe rotasyonunda iliopsoas  tendonun lateralden mediale sublukse olması sırasında sürtünmesidir

§  Labrum yırtıkları oluşabilir

Konservatif tedavi:

§  Hareketler değiştirilip yeniden şekillendirilir

§  Germe ve esneklik arttırılır

§  Core stabilizasyon programları

§  İliopsoas bursası içerisine US kontrollü corticosteroid enjeksiyonu

 

Cerrahi Tedavi:

§  Sürtünmeyi kaldırmak için İliopsoası gevşetmek gerekir.

§  Açık cerrahide %43-50 hastada kalça fleksiyon güç kaybı, duyu bozuklukları, kesi yeri komplikasyonları bildirilmiş. DİKKAT !!!

§  Kalça artroskopisi sonuçları daha iyi.

 

§  EKSTERNAL TİP (İliotibial Bant Sürtünmesi)

  


Hasta kalçasının çıktığını zanneder . Hasta yan yatarken kalçanın fleksiyon ekstansiyon hareketinde  trochanter major üzerinde iliotibial bantın sürtündüğü hissedilir.

§  Ober testi ile ITB gerginliği saptanır

§  MR da trochanterik bursit ve ITB da kalınlaşma görülür. Us kullanılabilinir. X-ray yararsızdır.

Konservatif tedavi:

§  Arttırıcı aktivitelerden kaçının

§  ITB kuvvetlendirme egzersizleri

§  NSAID

§  Trochanterik bursa içerisine corticosteroid enjeksiyonu

Cerrahi Tedavi

§  İTB gevşetme. Genellikle Z plasti ile gevşetme

§  Artroskopik gevşetme daha iyi sonuç veriyorSTRESS KIRIKLARI§  Adale yorgunluklarında kemiğin üzerine aşırı yük gelmesinden dolayı olur.

§   Sıklıkla Pubik ramusta görülür

§  Anoreksia ve amenorheası olan kadın basketçilerde sık

§  Sıçrayıp düşme ile kasık bölgesinde ağrı hissedilir.

§  Hatalı / aşırı antrenmanlar suçlanır

§  MRI veya Sintigrafi ile tanı konur

§  4-6 hafta kesin istirahattan sonra ağrı geçince antrenmanlara başlanır.

 

TUZAK NÖROPATİSİ

§  Adduktor adale problemlerinden sonra obturator sinir sıkışmaları görülebilir.
§  Tedavisi siniri sıkıştıran  dokuların temizlenmesidir.

APOFİZİAL AVULSİON YARALANMALARI§  Büyük fragmanlar ve ayrışmanın 2 cm den fazla olduğu durumlarda cerrahi gereklidir

PRİFORMİS SENDROMU§  Priformis adalesi  2-4. sakral vertebradan başlayıp, syatik çentikten üst kenarından geçip,  throkanter majorun üst kısmına yapışır.

§  Kalçanın ekstansiyonunda dış rotator ; fleksiyonunda abduktor gibi çalışır.

 Siyatik sinir adalenin altından  geçip aşağıya doğru uzanır.

§   Gluteal damar-sinir, pudental  sinir de çentikten çıkarlar

§  Priformis adalesi aşırı kullanım, akut travma sonucu oluşan hematom veya skar dokusu, anatomik anomaliler nedeniyle sinire baskı yapar.

§  Otururken kalça arkasında ağrı, uyuşukluk hissi klinik bulgulardır.

§  Kalça ekstansiyonda iken bacağın pasif iç rotasyonu ve  bacağın dirençli dış rotasyonu adale bölgesinde ağrıya neden olur.

§  Hasta yan yatarken kalçanın 60-90* fleksiyonda iken dirençli abduksiyon, aşırı uyaran testtir

§  Tanı konabilmesi için Lomber bölge ve Sacroiliak eklem rahatsızlıkları ekarte edilmelidir. EMG tanı koymada yardımcıdır.

Tedavi :

§  Özel Priformis germe, core kuvvetlendirme

§  NSAID

§  Aktiviteler değiştirilir

§  Corticosteroid/ botoks enjeksiyonları

§  Cerrahi olarak priformisin gevşetilmesi

FEMOROACETABULER İMPİNGEMENT( FAI)
§  Kalçanın  fleksiyon ve  içe  rotasyon hareketi sırasında  femur başındaki / acetabulumdaki kemiklerin birbirine sürtünmesi sonucu oluşur.

§  Önce hareket kısıtlanır sonra yüklenme ile ağrı gelişir.

§  Femur baş ve boyundaki kemik tümsek CAM lezyonu; acetabulum kenarındaki çıkıntı PINCER lezyonu olarak adlandırılır. Bu ikisinin birden olduğu MİKS tip lezyon

§  CAM lezyonlarında eklem kıkırdağı yaralanmaları; PINCER lezyonlarında labrum yaralanmaları daha sık görülür. MİKS tipte her iki yaralanma birlikte olur.

§  FAI, kalça kemiklerinin büyüme yıllarında normal şekilde oluşmaması nedeniyle oluşur. Kalça kemikleri anormal şekilde şekillendiğinde, FAI'yi önlemek için yapılabilecek çok az şey vardır.

§  Atletik insanlar kalça eklemini daha kuvvetli çalıştırabildiklerinden, daha az aktif olanlardan daha erken ağrı hissetmeye başlayabilirler. Ancak, egzersiz FAI' ye neden olmaz.

§  Sıkıştırma Testi : Kalça-diz 90* kıvrıkken, bacak adduksiyon-iç rotasyon hareketi yapıldığında ağrı oluşuyorsa test (+) dir.

§  X-ray femur başı ve acetabulumdaki kemik oluşumları göstermede ve osteoartriti göstermede yararlıdır.

§   BT bu kemik oluşumların gerçek boyutlarını gösterir.

§  MRI etkilenmiş olan yumuşak dokuları, labrumdaki ve eklem kıkırdağındaki bozukluklarını gösterir.

§  Eklem içine lokal anestetik enjeksiyonunda ağrı geçiyorsa FAI lehinedir.

 

Konservatif Tedavi :

§  Aktiviteler değiştirilir

§  NSAID

§  Kalça çevresi adaleler güçlendirilerek ekleme gelen yük azaltılmaya çalışılır.

Cerrahi tedavi:

§  Artroskopik olarak femur başı ve acetabulumdaki kemik çıkıntılar törpülenir. Yırtılmış olan Labrum dikilir/ temizlenir. Kıkırdakta oluşmuş bozukluklar büyüklüğüne bağlı olarak tamir edilmeye çalışılır.

§  Çok ağır olgularda açık cerrahi gerekebilir.

§  3-4 hafta çift koltuk değneği ile üzerine yük verdirilmez. 3 hafta kısmı yük ile yürütülür. Spora dönüş 6-9 aydan sonradır.

§  Cerrahiden sonra semptomlar hızla düzelir. Oluşabilecek bozukluklar engellenmiş olur. Ancak gelişebilecek bozukluklar açısından takip edilmesi gerekir.

   


  RECTUS FEMORİS YARALANMALARI

§  Rektus femoris kası, hem kalçayı hem de dize uzanan tek kuadriseps kasıdır. Kas, SIAS ve SIAI dan  kaynaklanır ve diğer kuadriseps kaslarını diz kuadriseps tendonunda birleştirir.

§  Nedenler
Yaralanma, kasın ani, kuvvetli eksantrik kasılması, veya aşırı kullanımı sonucu olur

§  Belirtiler :
akut yaralanmalar,uylukta genellikle daha distal ; kronik yaralanmalar genellikle kas üst yapışma yerine yakın görülür

§  Yaralı bölgenin palpasyonu üzerine ağrı

§  Diz ekstansiyonunda  kısıtlılık

§  Uyluk ve kalça  hareketi ile artan ağrı.

§  Yeniden yaralanmayı önlemek için uygun rehabilitasyon önemlidir

Görüntüleme :

§  X-ray : avulsion kırıklarını göstermede yararlı

§  US: adalenin dinamik kasılmasını gösterir

§  MR: adaledeki yaralanmanın derecesini gösterir