Anasayfa / ADALE YARALANMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ

ADALE YARALANMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ


           ADALE YARALANMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ

 

            Adale yaralanmalarında cerrahi tedavi nadiren uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bununla birlikte çok spesifik durumlarda tedavi protokolünde yer alır. Bu endikasyonlar; adalenin agonist adalenin eşlik ettiği veya etmediği tam yırtıkları (Grade III); adalenin yarısından çoğunun yırtıldığı (Grade II) veya adale içi geniş hematomun olduğu olgulardır. Bunun yanı sıra bazı yazarlar daha önceden yaralanması olan ve ağrıları 4 – 6 aydır kronik olarak devam eden özellikle tam ekstansiyonu ağrı nedeni ile tam yapılamayan olgularda rehabilitasyonun daha faydalı olabilmesi için cerrahinin uygun olduğunu bildirdiler. Bu kronik olgularda, içerideki skor dokusu ve hareketi kısıtlayan dokular temizlenip gevşetilerek adalenin kuvvetlenmesi ve hareketin tam olması sağlanır.

            Proksimal Hamstring Yaralanmaları:

            Musculatendinoz kompletesin sadece proksimaldeki tam yırtıklarında cerrahi tamir gereklidir. Ayrıca izole Biceps Femoris ve semitendinosus birleşik tendonunun avulsiyon yırtıkları aktif kişilerde onarılmalıdır. Bu günlerde, elit sporcularda ki BFLN ve ST yırtıklarının da onarılması önerilmektedir. Bunların sadece birindeki yırtıkların tedavisi halen tartışmalıdır. 3 Hamstring tendonunun 2 tanesinin ischial tuberosity den kopmasında da cerrahi gereklidir.

            Proksimalhamstring avulsiyon sıklığının az olması nedeniyle yayınlar genellikle geriye dönüktür. Son zamanlarda tamirler endoskopik olarak yapılmaktadır. Bu tekniğin, normal anatominin daha az bozulması görüntüleme ile nörovasküler yapılardaki hasarlanmanın daha az olması, kanamanın daha az olması gibi avantajları vardır.Buna karşın süturun geçirilmesindeki zorluk, ameliyat süresinin uzun olması, oluşacak skar dpkusu ve sinirin………….. femoral sıkışması gibi teknik dezavantajları da vardır.

            Distal Hamstring Yaralanmaları:

            Distal hamstring yaralanmaları, ağır diz eklemi yaralanmaları veya diz çevresi diğer travmatik adale-tendon yaralanmaları ile birlikte olur. Nadiren de olsa distal hamstring avulsiyon yaralanmaları olur ve cerrahi tedavi gerektirir.

            Proksimal Avulsiyon Kırıkları:

            Adolescentlerde, proksimal hamstring adalesinin yapışma yerinde avulsiyon kırıkları bazen görülür. Eğer avulsiyon parçası 2 cm veya daha fazla yer değiştirdi ise cerrahi tedavi önerilir. Gidwani ve Birche 2007 de aktif kişilerde yer değiştirmenin 1 cm den fazla olduğu olgularda erken cerrahi tespit ve erken rehabilitasyonu önermiştir.

            Kronik Hamstring Yırtıkları:

            Proksimal hamstring tam yırtıkları cerrahi tedavi edilinceye kadar sportif aktivitelere eski düzeyde tam olarak dönemez. Diğer taraftan, geç veya erken tamirin spora tekrar geri dönüş süresine çok fazla etkili değildir.

            Post-Op rehebilitasyon :

            Post Op rehabilitasyon teşhise uygulanan cerrahiye ve hastanın durumuna göre şekillenir. Biz alçı veya ortezle immobilizasyon uygulamadan sadece elastik bandajla tespiti öneriyoruz. Post op ilk 2-4 hafta yere hafif basmaya, 6. Hafta sonunda tam yük verdiriyoruz. 3-4 haftadan sonra havuz içi hafif egzersizler, yüzme gibi başlanıp 4-6 haftadan sonra bisiklet kullandırmaya başlıyoruz. Eklem açıklığı egzersizlerine bu fazda başlanır, fakat hamstring stretching egzersizlerinden ilk 4 hafta kaçınılmalıdır. Hastanın durumuna göre koşma ve adalenin aktif olarak kullanılacağı egzersizlere ameliyattan 2-4 ay sonra başlanılır.

            Kronik Yaralanmalar :

            Ağrı, güçsüzlük ve fonksiyon kaybı gibi bulgular 6 aydır inatçı olarak geçmeden devam ediyorsabu yaralanmanın iyileşmeyeceği anlamına gelir ve cerrahi gereklidir.. Cerrahi işlem, yapışıklıkların açılması, çıkartılması, fasciatomi ve tendonun kemiğe yeniden tespitini içerir. Bazen rekrakte olmuş adalenin kemiğe yeniden tespiti için otogreftler gerekebilir. Kronik hamstring yaralanmalarında, siyatik sinir mutlaka yapışıklıklardan serbestleştirilmelidir. Rectus Femoris distal gastrocnemius ve solenus adalesi, semptomatik kronik miyofascial yaralanmalardan etkilenir ve tedavisinde skar dokusunun temizlenmesi gerekir.Yaralanmanın

Adale

Adalenin Kısmı

Tendon

Tedavi

Tipi

 

Rectus

Direkt Baş

Cerrahi tekrar tespit

 

QUADRİCEPS

Fenans

İndirekt baş

Küçük aralık konservatif

 

Proksimal

 

büyük aralık cerrahi

 

 

 

Direkt+İndirekt

Cerrahi 

 

 

 

 

 

Tendonun

 

 

Biceps femoris

 

Kemiğe

 

 

uzun baş ve/veya

Cerrahi

Yapışma

 

Proksimal

semidentinosus

 

Yerinden

HAMSTRİNG

 

(Ortak tendon)

 

Kopması

 

 

 

Konservatif, eğer şikayetler

 

 

 

Seminenbranosus

inatçı olarak 4 aydan

 

 

 

 

fazla sürüyorsa

 

 

 

 

cerrahi tekrar tespit

 

 

 

 

 

 

 

Distal

Hepsi ( nadir)

Cerrahi yerine tespit

 

 

Kasık yaralanmaları içerisinde değerlendirilir.  Akut kopmalarda

 

ADDUCTOR

tenotomi ve cerrahi olarak yerine tespit uygulanır.

 

 

Proksimal

AISS VEYA AIIS

2cm ya kadar konservatif

 

QUADRİCEPS

Distal

Patellar tuberosity

Cerrahi 

Kemik

 

 

ischial

Boşluk ˂ 2cm konservatif

Avulsiyonları

HAMSTRİNG

Proksimal

tubersity

geniş boşluk cerrahi

 

 

Distal

Hepsi ( nadir)

Cerrahi yerine tespit

Tendon adale birleşim yerindeki

 

˂ 2cm kemiğe

Kemiğe tekrar tespit ve

yaralanmalar, ana tendonun kemik

QUADRİCEPS

yapışma yerinden

adale tendon birleşkesinin

orijine 7cm den daha yakın

 

gerginliğini tekrar sağlamak

etkilendiği tendonun dinlenme

VE

Kemik yapışma

Cerrahi tedavi: Küçük

anında gerginliği kaybettiği

HAMSTRİNG

yerinden

az hasarlayıcı giriş ile

olgular

 

2 - 7 cm

anatomik tamir

 

 

uzakta