Anasayfa / ADALE İÇİ YARALANMALARDA SPORA GERİ DÖNÜŞ

ADALE İÇİ YARALANMALARDA SPORA GERİ DÖNÜŞ

İntramüsküler tendon yaralanmaları uzun süre oyuna geri dönüşü öngörmez.

Hamstring yaralanmaları, önemli bir zaman kaybına neden olan  yaralanmalardır. İntramüsküler tendon yaralanmalarının çok kötü bir prognoz ile ilişkili olduğu bildirilmiş olsa da, önceden düşünüldüğü gibi olmayabilir.

Kas içi (aynı zamanda merkez olarak da bilinir) tendonu, tendonun kas liflerinin bağlandığı kısmı belirtir. Hamstring'in bu kısmına yapılan yaralanmaların tipik olarak kas karnını tutanlardan daha yüksek nüks oranı ve daha uzun süreli iyileşme ile daha kötü prognoza sahip olduğuna inanılmaktadır. Bu inanç, önyargı riskinin bulunduğu retrospektif vaka serisine dayandırılmıştır. Bu çalışmaların en büyüğü, merkezi tendon yaralanmalarının iyileşmesinin yaklaşık üç kat sürdüğünü ve bu yaralanmaların dörtte birinin cerrahi tedaviye ihtiyaç duyduğunu göstermiştir. 

Mevcut çalışma, oyuncuyu tam antrenmana  döndürme ve oyuncunun MR bulgularını bilmeden ; oyun oynamaya karar vermesi konusunda klinisyenle ileriye dönük olarak yapılmıştır.  Çalışmaya alınan sporcuların hepsinde akut bir hamstring yaralanması vardı ve yaralanmadan  sonraki beş gün içinde MRG çekilmişlerdi. Oyuncuların standart bir tedavi ve rehabilitasyon programı vardı.

İntramüsküler tendonun tam kalınlıkta bozulma veya 'dalgalanma' nın MRG bulguları RTP'ye( spora geri dönüş ) artan süre ile ilişkiliydi.  İntramüsküler tendon tutulumu olmayan yaralanmalarla karşılaştırıldığında, bu yaralanmalar RTP'i bir haftadan biraz daha uzun sürmektedir. Bununla birlikte, intramüsküler tendon tutulumu olan ve olmayan gruplar arasındaki önemli örtüşme, bu radyolojik bulgunun prediktif değerini büyük ölçüde sınırlamaktadır.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, intramüsküler tendon tutulumlu hamstring yaralanmalarında RTP zamanı, önceden bildirilenden oldukça kısadır.