banner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ayak Bileği Burkulması
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

 

Futbolda Sık Görülen Yaralanmalar
Ön Çapraz Bağ
Achill Tendiniti
Hamstring Tedonitis / Tendinosis
Menisküs Yaralanmaları
datahouse web plus

Basketbolda Sık Görülen Yaralanmalar
Ayak Bileği Burkulması
Jumpers Knee
Parsiel Rotator
Achill Tendiniti
ÖÇB
Menisküs Yaralanmaları
datahouse web plus

Yüzmede Sık Görülen Yaralanmalar
Frozen Shoulder
Yüzmenin Faydaları
Yüzücü Sırt Bel Ağrısı
Yüzücü Omzu
Yüzücü Döküntüsü
Yüzücü Dizi
datahouse web plus

Atletizm ve Diger Branşlarda Görülen Sakatlıklar
Hamstring Tedonitis / Tendinosis
Achill Tendiniti
Koşucu Dizi
datahouse web plus

Spor Yaralanmaları
Acil Tedavi İpuçları
Kasık Ağrıları
datahouse web plus

Voleybolda Sık Görülen Yaralanmalar
Impingement Sendromu
Jumpers Knee
Parsiel Rotator
Achill Tendiniti
Atlanan Yaralanmalar
datahouse web plus

Adele(Kas) Yaralanmaları
Hamstring Tedonitis / Tendinosis
Kasık Ağrısı
datahouse web plus

En Sık Atlanan Veya Teşhis Edilen 5 Spor Yaralanma
datahouse web plus

Uygun Isınmanın Önemi
datahouse web plus

Aşırı Antrenman
datahouse web plus

Bisiklet Yaralanmaları
datahouse web plus

Kayak Ve Snowboard Yaralanmaları
Menisküs Yaralanmaları
ÖÇB
datahouse web plus

Tenis Yaralanmaları
Parsiel Rotator
datahouse web plus

Genç Sporcularda Görülen Yaralanmalar
Futbol Yaralanmaları
Ön Çapraz Bağ Tamiri
Omuz Yaralanmaları
Yüzme Yaralanmaları
Voleybol Yaralanmaları
datahouse web plus
     
 

AYAK BİLEĞİ BURKULMASI NEDİR

 

 

       Ayak bileğinin en sık görülen yaralanmasıdır.Ayak bileği çevresindeki ligamentlerin aşırı gerilmesi ve yırtılması sonucu olur.ayak bileğinin normal sınırlarının dışında bir harekete zorladığınız zaman bağlara aşırı yük gelip kopmalarına neden olur.

 

AYAK BİLEK BURKULMALARININ NEDENLERİ

 

En sık karşılaşılan nedeni ayak bilek üzerine yük gelirken inversiyon (içe doğru)ve ya eversion (dışa doğru)zorlanmalarıdır. bu genellikle düzgün ve uygun olmayan zeminde koşarken veya zıplarken oluşur. Ayak içe (inversion)doğru döner ve bağlar aşırı  gerilirler.Bu hareket olurken’snap’veya ‘pap’sesi duyulur.buna tabiken ayak bileğinde ağrı ve şişlik oluşur.

 

         Şiddetine göre 3 ayrı gruba ayrılırlar.:

 

 • GRADE 1-gerilme ve/veya bağda laskiye neden olmayan  minör yırtık
 • GRADE 2 laksiteyle birlikte bağda yırtık
 • GRADE 3 bağların tümünün yırtılması ve ileri laksite

 

Eğer  kort veya salon sporları yapıyorsunuz (atletizm ´tenis basketbol voleybol handbol) ayak bilek burkuluş.riskinizin olup olmadığını basit bir test ile anlayabilirsiniz ve bu riski azaltabilirsiniz.

 

 AYAK BİLEĞİ RİSKİNİZ İÇİN TEST

 

 

 

AYAK BİLEĞİ BURULMASINDA TEDAVİ:

     

   En kısa zamanda P. R.İ.C.E. tedavisine başlanmalıdır.Koruma (protection),dinlendirme (rest)

Soğuk (ice) kompresyon (compression) ve yukarı kaldırma (elevation) tüm burkulma ve gerilmelerde yapılması gereken en önemli tedavidir.

   Ayak bileği çevresinde burkulmadan sonra kanama ve ödem oluşur.Burada yapmamız gereken şişliğin en az olmasıdır. Soğuk uyguladıktan sonra, ayak bileği kompressif bir bandaj ile sarılır.İlk dönemde antienflamatuar ilaçlar ağrıyı kesmek için kullanılmaz. İyileşmenin başlayabilmesi için enflamasyon enfazının olması ancakkısa sürede tamamlanması istenir.Bu nedenle direkt ağrı kesiciler kullanılması tercih edilir.

 

·         İstirahat etkilidir. Aşırı ağrılı olgularda ilk 24 saat ağırlık verdirilmekten sakınılır.

·         Soğuk: Ayak bileğine hemen soğuk uygulanır.20 dakikadan daha uzun süre soğuk soğuk yanmasından korunmak için tutulmaz. Şişliği kontrol etmek için ilk 24 saat içerisinde her 2 saatte bir 20 dakika soğuk uygulaması yapılır.

·         Kompresyon (Baskı): Şişlik ve ödem oluşmasını engellemek için parmkucundan başlanıp ayak bileğinin üst kısmına kadar elastik bandaj veya sargıile sarılır.

·         Yukarı kaldırma: Şişliğin oluşmasını engellemek için ayak bileğini kalça ve kalp hizasındn yukarı kaldırmak gerekir.

·         Eğer şişlik 48-72  azalmaz veya geçmezse tibbi tedaviler uygulamaya eklenir.

·         Eğer 48 saat üzerine yükverdirmeme  olanaksızsa medikal tıbbi tedaviler uygulanmalıdır.

 

AYAK  BİLEĞİ BURKULMASI REHABİLİTASYON EGZERSİZLERİ

 

 

24-48 saatlik soğuk uygulaması ve dinlendirmeden sonra yavaş yavaş tolere edebildiği kadar yük verdirilmeye başlanır.Bu safhada aşırı yükten korunmak amacıyla gerekirse koltuk değneği kullanılır.Normal topuk baş parmak yürüyüşü yapılması istenir.yenibir yaralanmadan korunmak için ayak bilek atelleri kullanılır .Rehabilitasyon programına ağrı olmadığı zaman başlanır.ROM egzersizlerine öncelikle başlanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                   

 

YARALANMA REHABİLİTASYONU VE EKLEM STABİLİTESİ

 

 

Yaralanmadan sonra gerçek aligmenti sağlamak önemlidir. İyi bir rehabilitasyon programı eklem stabilitesini sağlayan egzersizler içerir.Bunlar alt extremite yaralanmasından sonraki en önemli noktalardır.

 

ALT EKSTREMİTE YARALANMALARINDA EKLEM STABİLİTESİ

 

Eklem stabilizesini sağlamak için ilk adım,yaralanmaya bağlı olarak gelişmiş yanlış aligmentin ve yapısal defektlerin belirlenmesidir.Eklem aligmenti yumuşak dokuların (tendon, ligament ve kartilaj) zayıflık ve defisit testleri yapılmalıdır.Bu defisitlerin düzeltilmesi için tipleme ,cihazlama veya cerrahi gerekebilir.Eklem istenilen aligmente gelince eklem stabilitesine sıra gelir.Fonksiyonu restore etmek için özel egzersizler tanımlanmıştır. Bu egzersizler denge proprioception eklem hareket açıklığı esneklik kuvvetlendirme ve dayanıklılık egzersizleridir.Yaralanmadan sanra tam iyileşebilmek için sporcu rehabilitasyon programına tamamen uymalıdır.

 

NÖROMUSCULAR ANTREMAN VE PROPSİOCEPTİON

 

Nöromuscular çalışmalar ve propsioception eklem stabilitesinde anahtardır.Nöromuscular kontrol eklem hareketi sırasında farkında olmadan gerçekleşen bilinçsiz bir yanıttır.Bir koşucunun düzensiz bir yerde veya eğimli alanda ağırlığıile uyumlu şekilde dengede kalması gibi.propsioseftif bilgi eklem pozisyonunu sağlamayı hareket , yön, hareketin hızı ve genliğini sağlamayı içerir. Teorikolaraknöromuscular kontrol ve son derece duyarlı propsioseptip geri bildirim sistemi farklı zorluluklardaki yüklenmelere karşı duyarlı olup yaralanma riskini azaltır.Böylece propsioceptif egzersizlerin amacı planlanan hareketler sırasında veya öncesinde eklem propriseptorlarını stincük etmek (uyarmak)tır.

 

BECERİ EGZERSİZLERİ

 

Yaralanmadan sonra kendi özel sporuna özgü özel egzersizlerve önceden otomatik olarak öğrendiği hareket paternlerini yapma gereksinimi oluyor.Beceri egzersizleri sporcunun yeteneklerini hızla geliştirir ve yeni bir yaralanma riskini azaltır.

 

Çalıştırıcılar (antrenörler)nöromuscular egzersizleri ACL yaralanmalarından korunmada ve rahabilitasyonda kullanılmaktadırlar .

 

BASİT ALT EXTREMİTE REHABİLİTASYON EGZERSİZLERİ

 

   Egzersizler yavaş olarak bir çok haftada tolere edilebildiği kadar yapılmalıdır.Bu egzersizler eklem hareket açıklığı ve kuvvetlendirme egzersizleri ile kombine edilerek yapılmalıdır.

 

 • Tek bacak denge . Tek bacak üzerinde 10-30 saniye durma
 • Gözler kapalı tek bacak üzerinde dengede durma .
 • Denge bordu üzerinde dururken arkadaşına topla pas verme
 • Denge bordunda yarım saat 10 kez tekrar
 • Denge borduna merdivene çıkar gibi çıkmak 10 kez tekrar
 • Denge bordundan merdiven iner gibi inmek 10 kez tekrar
 • Yana plymetrik.Yana doğru merdiven inip çıkmak.
 • Tek bacak zıplamak.Öne doğru zıplayıp tek ayakla dengede durmak
 • Tek bacak noktada zıplamak.Yerde bir noktadan diğerine tek ayakla zıplamak

Reaktif noktasal zıplama.Yere çeşitli numaralar yerleştirip çalıştırıcının söylediği numaralara zıplamak.